V Mlynici plánujú výstavbu rodinných domov

Máme schválenú zmenu územného plánu č. 1. Začali sa už aj stavať niektoré budovy, ktoré súvisia s rozvojom časti Krásne sady. Máme v podstate schválenú aj zmenu územného plánu č. 2, tento týždeň máme zastupiteľstvo, ktoré musí dodatok k zmene územného plánu ešte potvrdiť. Zmena sa týka viacerých investičných aktivít, jednak ide o vlastníkov súkromných pozemkov, ktorí budú budovať okrem domov napríklad aj plochu pre športové lietadlá. Okrem toho sa bude tohto roku pod hlavičkou obce uskutočňovať výstavba nájomných bytov. Pripravené máme aj podklady pre zmenu územného plánu č. 3, ktorá sa týka individuálnej bytovej výstavby na viacerých miestach. Keď sa nám zmena podarí do jesene, investori budú riešiť infraštruktúru. My ako obec budeme súhlasiť s výstavbou IBV s tou podmienkou, že každý investor zabezpečí občiansku vybavenosť a okrem toho tam pri väčších plochách budú športoviská, detské ihriská, reštaurácia – občianska vybavenosť v širšom ponímaní. Máme schválený menší projekt na úpravu parku z programu obnovy dediny. Okrem toho chceme do konca mesiaca podať žiadosť na výstavbu multifunkčného ihriska, podklady máme pripravené. Začali sme cezhraničnú spoluprácu s poľskými mestami, zmluvu máme podpísanú s mestom Narol na poľsko-ukrajinských hraniciach. Na spolupráci sme dohodnutí aj s mestom Gródek nad Dunajcem. Deň obce budeme robiť 10. júna a vtedy by sme mali podpísať partnerskú zmluvu o cezhraničnej spolupráci s mestom Mielno.

Július Vachmanský
starosta obce Mlynica

Snímka: archív obce Mlynica