Cyklochodník spojí Podskalku s centrom mesta

Halové športy chcú sústrediť v novej multifunkčnej hale vo všešportovom areáli.

Ilustračná snímka: rov

Mesto Svit si aj tohto roku uctí ľudí, ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj. Na slávnostnom zasadnutí 23. júna udelia ceny mesta a ceny primátora. Poslanci na zasadnutí schválili udelenie Ceny mesta Svit Basketbalovému klubu Iskra Svit pri príležitosti 70. výročia vzniku klubu, ako aj jeho trom významným osobnostiam Rudolfovi Vraniakovi, Imrichovi Kočíkovi a Ivanovi Preislerovi. Piatu Cenu mesta Svit sa rozhodli poslanci udeliť Veronike Žoldákovej za mimoriadny osobný prínos v rozvoji miestnej kultúry a za propagáciu mesta Svit doma i v zahraničí. „Musím vyzdvihnúť jej vplyv v oblasti kultúry a srdce, ktoré tu nechala,“ povedal primátor.

Pripravujú cyklodopravný chodník cez celé mesto

Poslanci mestského zastupiteľstva tiež schválili podanie projektu Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18, ako aj jeho spolufinancovanie do výšky 25-tisíc eur. Ten by mal spojiť miestnu časť Podskalka s centrom mesta. „Sú momentálne vonku výzvy a jedna z tých významnejších je výzva na cyklodopravné, nie cykloturistické, chodníky. Podmienkou získania dotácie je, aby v cieľovom riešení chodníka bol zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 300 zamestnancov. V našom prípade to spĺňame, lebo cyklodopravný chodník by sme chceli riešiť pozdĺž cesty I/18, teda z mesta až k mäsopriemyslu a z Podskalky. Na jednej aj na druhej strane sú významní zamestnávatelia. Hore Tatrapeko a Mäsokombinát Nord zamestnávajú vyše 300 ľudí a priamo v meste je zamestnaných 3 500 až štyritisíc ľudí,“ uviedol primátor Svitu Miroslav Škvarek.
Cyklodopravný chodník by mal v prvej etape začínať od križovatky Hviezdoslavova – Hlavná a popri areáli Chemosvitu by sa mal dostať až po križovatku do Lopušnej doliny. V budúcnosti by mal cyklochodník pokračovať popri ceste I/18 na opačný koniec mesta a pomedzi sídlisko by sa mestský cyklochodník napojil na existujúci chodník medzi Svitom a Popradom. Mesto sa chce uchádzať o prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková dĺžka cyklochodníka v prvej etape je približne dva kilometre. Predpokladané náklady sú okolo 450-tisíc eur. V rámci tohto projektu sa vybuduje aj verejné osvetlenie pozdĺž celej trasy a zrekonštruuje sa most cez rieku Poprad. Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svite na svojom minulotýždňovom zasadnutí schválili podanie projektu.

Modernizáciou má prejsť aj futbalový štadión. Snímka: rov

Pri plavárni má vyrásť multifunkčná hala

Poslanci tiež schválili zmenu územného plánu v lokalite medzi plavárňou a futbalovým štadiónom. Doteraz bolo toto územie definované ako plochy parkovej a lesoparkovej zelene. V minulosti sa tam uvažovalo o výstavbe bytových domov. Po novom bude táto lokalita určená na dobudovanie všešportového areálu. „Chceme rekonštruovať plaváreň aj s vytvorením rehabilitačných zariadení pre športovcov. Za plavárňou máme ambíciu pripraviť podmienky na to, aby sa mohla postaviť multifunkčná hala, kde by sme vedeli situovať basketbalistov, volejbalistov, vrátane všetkých halových športov. Súčasťou toho by malo byť parkovisko a celé zázemie. V ďalšej etape by sa malo vytvoriť tréningové ihrisko pre futbalistov. Chce­me zrekonštruovať celý štadión. Určite máme ambície na vytvorenie desaťbojárskeho štadióna. Niečo také je najbližšie až v Košiciach,“ povedal primátor. Celý projekt by malo ukončiť cestné prepojenie ulíc Štefánikova a Štúrova. Nová multifunkčná hala by mala byť prepojená s plavárňou. Na výstavbu novej haly chce mesto využiť dotácie. Mesto Svit sa neuchádza o výstavbu hokejovej haly. „U nás je top šport extraligový basketbal a treťoligový futbal,“ povedal primátor. Úplne však nezavrhuje myšlienku výstavby umelej ľadovej plochy, zastrešenej, avšak nie uzavretej haly, ktorá bude použiteľná napríklad aj na hokejbal.

Rastislav Ovšonka