Festival študentského remesla je ako malé EĽRO

Vyvrcholením festivalu bol koncert speváčky Celeste Buckingham v drevenom artikulárnom kostole.

Festival študentského remesla. Snímka: rov

Už piatykrát sa v Kežmarku konal Festival študentského remesla. Aj uplynulý ročník podujatia sa konal pod záštitou prezidenta Andreja Kisku. Návštevníci začínajú označovať toto podujatie ako „malé EĽRO“. „Už minulého roku nám bolo povedané, že sme akoby predskokani EĽRO, a o to aj ide. Snažili sme sa priblížiť k festivalu EĽRO, aby deti prejavili záujem o remeslá,“ uviedla organizátorka festivalu a riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku Anna Jurgovianová. „Žiaci na základných školách nemajú veľmi predstavu o remeslách, a keď idú na dni otvorených dverí, tam nie je veľký priestor predviesť remeslá a už vôbec nie takou formou, ktorá by žiaka na základnej škole zaujala. Keďže robím s komunitami už vyše dvadsať rokov a v školstve som už tiež nejaký čas, zistila som, že deti zaujíma hlavne rozprávka.
Radi snívame, preto som sa snažila pretaviť remeslo do obdobia, kedy boli remeslá na vzostupe. Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s riaditeľkou Múzea v Kežmarku Erikou Cintulovou a festival začal mať kontúry. Zasadili sme to do 16. a 17. storočia, do obdobia rozmachu remesiel,“ priblížila tohtoročný festival riaditeľka.

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku a duša Festivalu študentského remesla Anna Jurgovianová. Snímka: rov

Program venovali Imrichovi Thökölymu

Tohtoročný festival sa niesol aj v znamení 360. výročia narodenia Imricha Thökölyho, bývalého vlastníka Kežmarského hradu. Obdobiu jeho vlastníctva Kežmarského hradu bola venovaná aj krátka scénka v rámci slávnostného otvorenia 5. ročníka Festivalu študentského remesla. Záujem o festival podľa Anny Jurgovianovej každoročne rastie. Tohto roku sa prihlásilo viac ako 30 organizácií z celého Slovenska. Okrem stredných škôl sa v Kežmarku prezentovali i základné školy a aj niekoľko remeselníckych cechov a združení. „Teší nás vysoký záujem zo strany verejnosti a hlavne detí, pretože o to ide, aby deti vedeli niečo o remeslách a mali záujem,“ dodala Jurgovianová. V slávnostnom sprievode mestom, ktorý sa konal v rámci Festivalu študentského remesla prvýkrát v histórii, bolo vyše 250 ľudí aj v dobových kostýmoch, ktoré si vo väčšine prípadov pripravili samotní študenti. Tohtoročnou novinkou festivalu bol aj „malý Kežmarok“ pred Kežmarským hradom, ktorý bol opäť pripomienkou kežmarskej histórie. V areáli hradu i pred ním predvádzali svoju zručnosť mladí kováči, murári, krajčíri či rezbári. Záver festivalu obohatil večerný koncert slovenskej speváčky Celeste Buckingham v miestnom drevenom kostole.

Štrudenti predviedli svoje umenie aj pri obnove hradného múru. Snímka: rov

Odbornú školu možno ukončiť aj maturitou

Kežmarská stredná odborná škola je zameraná na všetky odborné pomocné práce v stavebníctve, pri práci s textilom, kovom, drevom a v strojárskej výrobe. Zo štatistík úradu práce podľa riaditeľky Anny Jurgovianovej vyplýva, že úspešnosť absolventov ich školy je veľmi vysoká. „Je to práve preto, že na pomocné práce ide veľmi veľa absolventov. A aj tí, ktorí neukončia vzdelanie a skončia v druhom ročníku alebo už po povinnej školskej dochádzke, väčšinou sa uplatnia už po prvom či druhom ročníku. Snažíme sa ich čo najviac zamerať na prácu,“ povedala Jurgovianová. Škola poskytuje stupňovité vzdelávanie. V dvojročných učebných odboroch poskytuje vzdelanie, kde si žiaci ukončia aj základné vzdelanie. Následne majú žiaci možnosť pokračovať v štúdiu, ktoré končí výučným listom. Potom môžu získať študenti v nadstavbovom štúdiu aj maturitné vysvedčenie. „Tam je však minimálne percento, lebo dbáme na to, aby si žiaci zaslúžili maturitné vysvedčenie,“ dodala Jurgovianová. Väčšina žiakov Súkromnej strednej odbornej školy je z rómskeho prostredia.

Rastislav Ovšonka

Festival študentského remesla. Snímka: rov