Historický kalendár – 23. týždeň

» 6. júna sa narodil kňaz, náboženský spisovateľ, prekladateľ Maroš Madačov (6. 6. 1912 Východná – 4. 11. 1980 Ružomberok). Občianskym menom Martin Števček. Po gymnaziálnych štúdiách v Liptovskom Mikuláši a Levoči absolvoval katolícku teológiu v Spišskej Kapitule. Po vysviacke v júni 1936 pôsobil ako kaplán v Letanovciach, Námestove, Poprade, Hnilčíku, Kežmarku a ako farár v Hrabušiciach. V rokoch 1943 až 1946 bol konzistoriálnym notárom na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule, potom správcom fary v Ružomberku a od roku 1953 v Hubovej. Článkami prispieval do Slovenského ľudu, Slováka, Rozvoja a najmä konfesionálnych časopisov. Po národopisnej monografii Rok v Slovenskom raji sa v ďalšej tvorbe upriamil na nábožensky a výchovne orientované čítanie pre deti a mládež. Napísal knižku legiend Pri vianočnom stromčeku. Je tiež autorom kníh Šťastné deti, Vitaj, Ježiško!, Zblízka a zďaleka a Svätica s ružami či Študenti, na slovíčko! Prekladal z taliančiny, francúzštiny a nemčiny.

» 6. júna sa narodil etnograf, múzejník a kultúrnoosvetový pracovník Peter Švorc (6. 6. 1932 Štrba – 15. 1. 1995 Štrba). Pracoval ako riaditeľ Okresného domu osvety v Liptovskom Hrádku, ako inšpektor kultúry ONV v Liptovskom Mikuláši a v Poprade, ako riaditeľ Okresného osvetového strediska v Poprade a od roku 1974 až do roku 1993, ako riaditeľ Podtatranského múzea v Poprade. Popri zamestnaní vyštudoval Strednú knihovnícku školu v Bratislave, etnografiu a folkloristiku v Bratislave. Bol autorom množstva popularizačných článkov, štúdií venovaných rodnej obci a národopisu, scenárov – Štrbská svadba či Vinšujem vám tieto sviatky a monografií – Východná, Štrbská svadba, Štrba, Štrba, obec pod Tatrami, Slávnosť prvého zrna, Štrba – bibliografia. Stál pri zrode Folklórneho festivalu vo Východnej, Vansovej Lomnička i Zamagurských folklórnych slávností. Za svoju prácu na kultúrnom poli bol v roku 1977 ocenený Cenou ministra kultúry. V roku 1990 inicioval založenie etnografického odboru Matice slovenskej a stal sa jeho predsedom. Bol zakladateľom vianočných slávností v Štrbe.

» 9. júna sa narodil pedagóg a redaktor týždenníka Karpaten-Post Bruno Bene (9. 6. 1887 Ľubica – 11. 11. 1960 Kežmarok). Študoval v Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a Budapešti. Dva roky učil v Orosháze na juhu Maďarska, potom do roku 1945 v Kežmarku. Bol riaditeľom na dievčenskej meštianskej škole a zároveň aj na trojročnej Odbornej škole pre ženské povolania a dvojročnom učiteľskom ústave pre domáce náuky a ženské ručné práce. Bol predsedom Nemeckého učiteľského združenia ČSR a Spolku kežmarských obchodníkov a živnostníkov. Pôsobil aj ako folklorista, redaktor Zipser Heimat (Spišskej domoviny), spolupracovník Karpathen-Post (Karpatská pošta), spolutvorca speváckych slávností a stretnutí spišských speváckych spolkov, spolupracovník Slobodného lýcea v Kežmarku, nemeckých kultúrnych združení, režisér pri rôznych predstaveniach ochotníckych spolkov. Pôsobil aj ako mestský a okresný archivár. Bol spoluzakladateľom mestského Múzea v Kežmarku a jeho správcom. Vypracoval aj kartotéku spišských hnuteľných pamiatok.