Historický kalendár – 26. týždeň

» 27. júna zomrel lekár a prírodovedec Robert Townson (1762 Londýn – 27. 6. 1827 Varro Ville, pochovaný v Paramatte, Austrália). V rokoch 1789 až 1791 študoval medicínu a mineralógiu v Edinburghu, v rokoch 1791 až 1795 prírodné vedy v Göttingene. V roku 1796 sa stal doktorom práv na univerzite v Edinburghu. Roku 1793 uskutočnil cestu po Uhorsku s viacmesačným pobytom na Slovensku. Navštívil Košice, Rožňavu, Smolník, Spišskú Novú Ves, Levoču, Kežmarok, Španiu Dolinu, Banskú Štiavnicu, Kremnicu, Novú Baňu, Hronský Beňadik, Nitru, Trnavu a Bratislavu. Koncom júla 1793 prišiel do Vysokých Tatier, kde robil mineralogické, geologické a zoologické výskumy za pomoci a spolupráce T. Horvátha-Stančiča, A. Berzeviciho, A. Podkonického a najmä T. Maukscha. Vo Vysokých Tatrách pomocou barometra zameral 11 výškových bodov, o. i. Kriváň, Lomnický štít a Jahňací štít, a určil, že Lomnický štít je vyšší ako Kriváň. Svoje poznatky z cesty zhrnul v diele Travels in Hungary, v ktorom dve tretiny celkového rozsahu sú venované Slovensku.

» 28. júna sa narodil právnik, športovec a organizátor Martin Štolc (28. 6. 1917 Hranovnica – 21. 8. 2000 Poprad). Od roku 1921 žil v Poprade. Po maturite študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Krátko pôsobil v Prešove, potom v Levoči a od roku 1945 v Poprade vo funkcii sudcu na okresnom súde, odkiaľ odišiel na štátne notárstvo, kde pracoval až do svojich 60 rokov ako vedúci štátny notár. V Poprade hrával futbal aj hokej v miestnom HC Poprad. Počas vysokoškolského štúdia hrával veľmi úspešne hokej za VŠ Bratislava a futbal za bývalý ŠK Bratislava. Po štúdiách sa vrátil do Popradu, kde obnovil svoju činnosť v hokejovom oddiele HC Tatry Poprad. Aj napriek tomu, že jeho výkonnosť bola v klube vzhľadom na zranenie kolena obmedzená, zohral v reprezentačnom mužstve Slovenska viac medzištátnych zápasov. Po skončení aktívnej činnosti odovzdával svoje bohaté skúsenosti spolu s Júliusom Maličkým popradskej hokejovej mládeži, najprv v uličných turnajoch a neskôr v mládežníckych družstvách mladších a starších žiakov.

» 29. júna zomrela botanička a učiteľka Irma Győrffyová (16. 1. 1882 Spišská Belá – 29. 6. 1947 Gyöngyös, Maďarsko). Vzťah k prírodným vedám získala v rodine, preto sa po skončení stredoškolského štúdia na gymnáziu v Kežmarku prihlásila na Odbor matematika a prírodné vedy na univerzite v Kluži. Vyvolalo to senzáciu, pretože prírodovedné odbory boli doménou mužov. Štúdium úspešne zvládla a ako prvá ženská poslucháčka tohto odboru získala diplom stredoškolskej profesorky. Pôsobila ako učiteľka na stredných školách v Makó, Levoči, v Kluži a Segedíne, súčasne sa intenzívne venovala výskumu tatranskej flóry, predovšetkým kvetenstva.

» 30. júna sa narodil podnikateľ a strojný inžinier Karol Albert Scholtz (30. 6. 1857 Matejovce – 3. 2. 1941 Matejovce). Bol synom Jána Emila Scholtza a Márie, rod. Blasyovej, ktorí vlastnili firmu Scholtz v Matejovciach. Študoval na viacerých technických školách v Mittweide, Stuttgarte a vo Viedni. V Karlsruhe dosiahol titul strojného inžiniera. Pred návratom do firmy Scholtz v Matejovciach vykonával ešte prax v rôznych podobných továrňach v zahraničí. Do firmy nastúpil v roku 1881 ako technický vedúci.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.