Inteligentné lampy nielen svietia

Mesto začalo testovať verejné osvetlenie doplnené o dômyselne prepojené funkcionality.

Inteligentné lampy dokážu nielen svietiť. Snímka: rov

Podľa dostupných informácií ide o prvý test v reálnych podmienkach v takomto rozsahu na Slovensku. „Inteligentné“ lampy sa nachádzajú na jednom z najrušnejších ťahov, ktoré spájajú centrum mesta so sídliskom Juh, pri nákupnom centre Výkrik. „Inteligentné lampy dokážu plynule meniť intenzitu osvetlenia, okoloidúcim vedia cez bluetooth ponúknuť obsah na stiahnutie alebo online prehliadanie, vybavené sú tiež snímačmi na meranie hustoty premávky – v tomto prípade počtu chodcov. V mobilnej aplikácii na ich ovládanie sú vybavené aj panickým tlačidlom, ktorým dokáže človek v núdzi privolať pomoc,“ informoval technický riaditeľ Siemens Richard Procik.

Lampy ponúkajú viac funkcií

„Sú to len základné funkcie, ale v budúcnosti by mohli takéto lampy obsahovať ďalšie množstvo funkcionalít. Príkladom sú meteostanice, ktoré by vedeli merať prašnosť, koncentráciu CO2 alebo peľové častice, čo sú zásadné informácie pre alergikov,“ uviedol viceprimátor Poprad Igor Wzoš. V meste Poprad je v súčasnosti okolo 5 500 svetelných bodov. Tie by mohli slúžiť ako základná infraštruktúra pre budúcnosť. Prostredníctvom lámp by bolo možné v budúcnosti pokryť celé mesto wifi signálom. Vo svete sa takýto systém používa napríklad na monitoring voľných parkovacích miest a systém dokáže vodiča navigovať do takejto lokality.

Prvé štyri Inteligentné lampy testuje mesto v problémovej lokalite. Snímka: rov

Test potrvá do konca roka

Mesto Poprad momentálne testuje štyri inteligentné lampy. Pre testovanie lámp na sídlisku Juh sa rozhodlo mesto aj preto, lebo ide o lokalitu, kde je nielen veľký pohyb chodcov, ale nachádza sa tu aj domov dôchodcov a klub, resp. jeho návštevníci, ktorí už dlhodobo spôsobujú podľa Wzoša mestu problémy. Testovacia prevádzka inteligentných lámp by mala trvať minimálne pol roka. „Mala by ukázať, ktoré funkcionality sú pre mesto naozaj potrebné, ako sa dajú využiť a mala by naštartovať novú vývojovú fázu osvetlenia v meste Poprad,“ dodal Richard Procik.
Inteligentné lampy inštalovalo mesto v spolupráci so správcom verejného osvetlenia, ktorým je spoločnosťou Siemens a partnerom zo Slovak Smart City Clustera – spoločnosťou Atos a nemeckým start-upom ICE Gateway.

Rastislav Ovšonka