Pozrite si, ako bude vyzerať kežmarský zimný štadión

Z pôvodných 1,9 milióna by sa rozpočet na rekonštrukciu mal vyšplhať na 3,5 milióna eur. Radnica hľadá peniaze, termín realizácie je stále nejasný.

Snímka: mesto Kežmarok

Včera, v pondelok 12. júna, na stretnutí s občanmi radnica predstavila projekt zimného štadióna v celkovej hodnote 3,5 milióna eur. Oproti pôvodnej štúdii sa projekt rekonštrukcie štadióna predražil takmer dvojnásobne – na 3,5 milióna.

Plán predstaví na zastupiteľstve

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák však verí, že obstarávacia cena bude nižšia. Má plán, odkiaľ presunúť peniaze na navýšenú rekonštrukciu a mestským poslancom ho predstaví na najbližšom zastupiteľstve vo štvrtok 22. júna. „Poslancom som povedal, že mám riešenie s tým, že sú tri základné podmienky: v prvom rade to nepôjde na úkor dlhu mesta, ad dva nezastavíme ani jeden investičný projekt, ktorý máme v pláne, to znamená nebude to na úkor iných investícií. Ad tri, pôjdeme maximálne do vlastných rezerv, budeme hľadať zdroje u seba,“ povedal Ján Ferenčák.

Snímka: mesto Kežmarok

Termín: nejasný

Hoci poslanci štadión chcú, nie všetci sú stotožnení s postupom radnice. „Minulý rok som už nesúhlasil s tým, že vyčerpáme všetku rezervu na zimný štadión. Teraz rozpustíme ďalšiu rezervu a ostaneme v koncoch. Dobre, nevykazujeme dlh, ale nemáme ani nič navyše, žijem na nule,“ hovorí mestský poslanec Andrej Zreľak.

Pýtali sme sa aj na termín, práve ten totiž najviac zaujíma Kežmarčanov. „Čím skôr, v tomto prípade neviem dať termín, verejné obstarávanie je spustené. Najpodstatnejšie pre nás je, aby bol čo najskôr vybratý dodávateľ stavby. Okamžite mu odovzdáme stavenisko, aby mohol rekonštrukciu začať realizovať. Odhad na stavebné práce je šesť až osem mesiacov,“ povedal Ferenčák.

Bližšie informácie o tejto téme si prečítate v najbližšom vydaní Podtatranských novín.

(jat)

Snímka: mesto Kežmarok