Spišská Teplica plánuje rekonštrukciu škôlky a odborných učební

Obec Spišská Teplica má v súčasnosti rozpracovaných viacero projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť rozvoj obce. Máme schválené projektové zámery, a to na rozšírenie kapacít materskej školy, a tiež na rekonštrukciu odborných učební v budove základnej školy. Ďalším krokom je podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v oboch výzvach v súhrnnej výške približne 420-tisíc eur.

Obec Spišská Teplica. Snímka: archív obce

Jednou z priorít obce je vybudovanie cyklochodníka v smere z obce do Popradu. Tento zámer dlhodobo stroskotáva na vysporiadaní pozemkov pod chodníkom, vyriešenie tohto problému malo byť uskutočnené cez pozemkové úpravy, ktoré v obci prebiehajú. Bez ich ukončenia nie je možné vydať stavebné povolenie a začať so samotnou realizáciou. Pre zvýšenie bezpečnosti našich občanov máme v pláne tento rok vybudovať štyri  nové priechody pre chodcov a obnoviť dopravné značenie v celej obci. Prístupová štátna cesta do obce je dlhodobo v zlom technickom stave, na čo sme nepretržite upozorňovali aj Správu a údržbu ciest PSK, ktorá sa stará o jej údržbu. Zastupiteľstvo PSK schválilo finančné prostriedky na jej celkovú opravu v dvoch etapách. Aj touto cestou sa chcem poďakovať poslancom PSK za popradský okres, ktorí podporili našu snahu o zlepšenie stavu vozovky a presadili tento zámer. Pre tento rok máme vyčlenené finančné prostriedky z vlastných zdrojov na rekonštrukciu povrchov ciest miestnych komunikácií v celkovej výške 85-tisíc eur a rekonštrukciu obecného rozhlasu 30-tisíc eur. O ďalšie finančné prostriedky sa chceme uchádzať v projektoch ako zriadenie zberného dvora, protipovodňové opatrenia a projekty na obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva cez program Interreg.

Naša obec žije aj športom a kultúrou. V poslednej dobe nám veľkú radosť robia naši futbalisti, ktorí sa prebojovali až do finále pohára Podtatranského futbalového zväzu. Žiaľ, svoj výborný výkon nedokázali pretaviť do víťazstva a  finálový zápas tesne prehrali. V obci je veľmi aktívny divadelný súbor Úsmev, ktorý sa svojou čoraz kvalitnejšou tvorbou postupne presadzuje aj v okolitých obciach, kde absolvoval už niekoľko úspešných predstavení. V obci sa 26. augusta uskutoční už tradičný Teplický jarmok, kde budete môcť ochutnať tradičné jedlá, pozrieť si ukážky remeselnej výroby, zakúpiť si ručne robené výrobky a zažiť veľa zábavy pri sledovaní bohatého kultúrneho programu.

Radoslav Šeliga
starosta obce Spišská Teplica