TANAP má zoznam vyhradených miest

Okresné úrady v Prešove a Žiline vydali 14. júna zoznam vyhradených miest na území Tatranského národného parku, na ktorých nie je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané vykonávať horolezectvo a skalolezectvo, skialpinizmus, zjazdové lyžovanie a snoubording, bežecké lyžovanie, pohyb v sprievode oprávnenej osoby, lety na závesných klzákoch a kĺzavých padákoch.

Vysokohorské chaty sú častým cieľom túr menej náročných turistov. Snímka: rov

Napĺňajú sa tak slová riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka, ktorý aj pre naše noviny uviedol, že do začiatku letnej sezóny chcú takýto predpis vydať, aby vykonávanie týchto športových aktivít nebolo v rozpore so zákonom, keďže momentálne TANAP nemá platný návštevný poriadok.
Horolezectvo a skalolezectvo možno vykonávať na celom území TANAP má zoznam vyhradených miest Tatier s výnimkou presne vyhradených lokalít, ktorých zoznam je uvedený v novom zozname. V zozname je aj presne určených šesť lokalít povolených na vykonávanie skialpinizmu. Na zjazdové lyžovanie a snoubording možno používať len existujúce oficiálne lyžiarske strediská. Rovnako sú aj presne vymenované trasy pre bežecké lyžovanie, vrátane úsekov, kde majú bežkári zakázaný vstup. Nanovo je upravený aj pohyb návštevníkov mimo turistických chodníkov v sprievode oprávnenej osoby, ktorou je napríklad aj horský vodca. Tento zoznam vyhradených miest vstúpil do platnosti 15. júna a platiť bude až do vydania nového návštevného poriadku.
Celé znenie zoznamu nájdu záujemcovia aj na internetovej stránke Správy Tatranského národného parku www.spravatanap.sk.

(rov)