Týždeň pod Tatrami – 24. týždeň

* Front síce stál a zákopová vojna už poriadne unavovala, tak sa aspoň veselo vyznamenávalo. Poručík 32. honvédskeho pluku Ervín Seiteteich si hruď ozdobil nadobudnutou medailou Signum laudis, rovnako aj poručík delostrelectva Imrich Teltscher. No a podporučík 9. honvédskeho pluku Rudolf Haug dostal medailu Za chrabrosť.
* So smelým projektom vodnej elektrárne na rieke Poprad v Mengusovskej doline sa prezentovalo 18. júna knieža Kris­tián Kraft von Hohenlohe – Oehringen. Tento jeho plán priamo súvisel so zámerom vybudovať k Popradskému plesu pozemnú lanovku alebo trať elektrickej železnice. Aj preto boli v auditóriu predovšetkým predstavitelia odborných kruhov, napr. inšpektor Košicko-bohumínskej železnice Dianiška či vrchný župný notár Bruno Ujfalussy.
* Spolok pre vysádzanie Jeruzalemského vrchu v Kežmarku sa zišiel 9. júna na svojom valnom zhromaždení. Význam spolku potvrdila účasť primátora Wrchovszkého a fakt, že viceprezidentom spolku bol Albert Marczelly. Spolok zhodnotil svoju finančnú situáciu (pozitívne) a zhodol sa na urýchlenej obnove kiosku pre potreby verejnosti.
* Kvôli epidémii šarlachu bola ešte v máji zatvorená štátna ľudová škola v Spišskej Belej. V polovici júna lekárske konzílium konštatovalo, že epidémia sa pominula, choroba bola zvládnutá, a tak možno od polovice júna školu opäť otvoriť.
* V júni zavládla v mnohých rodinách radosť. Kráľ totiž vyhlásil amnestiu, ktorá sa dotkla až 60-tisíc osôb, ktoré sa dopustili ľahších trestných činov. Zrejme už na prevádzku plne obsadených väzníc neboli peniaze…
* Vo veku 80 rokov zomrel v nemocnici vo Viedni Dr. Arpád Herzog, dlhoročný notár v Kežmarku. Pôsobil aj ako vrchný sudca sedrie v Levoči a niekoľko rokov na rôznych právnych pozíciách v Šarišskej župe v Prešove. Bol aj známym a vyhľadávaným advokátom. Pre toto všetko mu mesto Kežmarok pripravilo veľkolepý pohrebný akt.

(arg)