V Kežmarku ocenili mladých spisovateľov

Literárny Kežmarok uplynulý štvrtok prezradil mená víťazov 52. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov v tvorbe poézie a prózy.

Žiaci ZUŠ Antona Cígera ako minulý, tak aj tento rok pripravili pásmo s víťaznými prácami. Snímka: mam.

Tento rok jubiluje kežmarské školstvo hneď dvojnásobne. Lýceum oslavuje 230 rokov a slovenské gymnaziálne triedy 90 rokov od svojho vzniku. Práve týmto dvom výročiam bol venovaný 52. Literárny Kežmarok.

Aj Hviezdoslav mal obavy

Slávnostné otvorenie začali pred lýceom mladí hudobníci z gymnaziálnej kapely In medias res so svojou autorskou piesňou Mor ho! Mladým spisovateľom sa prihovoril primátor mesta Ján Ferenčák a Pavol Máťuš zo Slovenskej národnej knižnice. Potom sa prítomní presunuli do lýcea na vyhlásenie výsledkov v réžii Literárno-dramatického oddelenia ZUŠ A. Cígera v Kežmarku. V programe sa spojili okamihy troch rôznych období – keď na lýceu študoval P. O. Hviezdoslav, keď historička Nora Baráthová písala o Hviezdoslavovi knihu a súčasnosť, keď mladí herci čítali ukážky víťazov. „Preniesli“ sme sa na literárny krúžok, keď P. O. Hviezdoslav pred spolužiakmi prezentoval svoju prvotinu a sám mal obavy, ako jeho tvorbu prijmu. Nakoniec sa mu dostalo toľko uznania, že jeho báseň dokonca zapísali do knihy cti.

Písali o Káčerove aj vzťahoch

„Prišlo mi to zaujímavé spojiť tri situácie do jednotného celku, aby sme nevnímali našich slovenských literátov ako nedot­knuteľné osobnosti – to je ujo s fúzami a s mašľou pod krkom. Aj oni boli niekedy mladí, začínali a mali mnoho pochybností o tom, ako tvoria,“ povedala režisérka program Emília Šavelová. Uplynulý štvrtok možno odzneli prvotiny budúcich slovenských spisovateľov. Diváci si vypočuli rozprávanie o Káčerove pod Cirochou, kde sa všetci káčeri učili spisovnú kačacinu podľa Ľudovíta Káča či o zlozvyku prirovnávať ľudí k jablkám a hodnotiť ich len podľa šupky. Započúvali sa aj do poetického zobrazenia jari či hudby. Diela ocenených autoriek zapísali do pomyselnej knihy cti, ako tomu bolo za čias Hviezdoslava.

Oslavy zakázané!

Večer pokračoval Literárny Kežmarok literárno-dramatickým pásmom Starý študent už putuje. Režisér Ivan Kubík pripravil predstavenie podľa predlohy Nory Baráthovej. Kežmarskí ochotníci divákom ukázali históriu kežmarského školstva, mladých národných buditeľov, ale aj študentský život na historickom lýceu plný zákazov a ich porušovania. Študenti nesmeli chodiť do krčmy, po deviatej sa zdržiavať mimo domu či pohostiť svojich spolužiakov na svoje narodeniny alebo meniny. Tieto pravidlá, samozrejme, mnohí radi prekračovali. Za to si však zvyčajne odpykali trest v školskom väzení – karceri – okrem tých prípadov, keď študentom trest odpustil napríklad rektor lýcea Ján Chalupka.

Jana Tomalová

 

Víťazi súťaže Literárny Kežmarok 2017

I. kategória (2. až 5. ročník ZŠ)

  • Poézia: Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
  • Próza: Vladimíra Gáborová ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

II. kategória (6. až 9. ročník ZŠ)

  • Poézia: Mária Barnovská, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
  • Próza: Anna Semková, Gymnázium Grösslingova, Bratislava

III. kategória (stredné školy)

  • Poézia: Barbora Plutová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
  • Próza: Agáta Brozová, Gymnázium Tvrdošín