V Osturni chcú pokračovať v svedectve ľudových tradícií

Obec sa zamerala na spropagovanie ľudových tradícii a ich zachovanie prostredníctvom zriadenej Osturňanskej izby, kde obec prezentuje ľudový odev – kroj, náradie, prístroje, nástroje, ktoré používali naši predkovia pri práci a zabezpečovaní obživy. Aj samotné zariadenie izby pripomína a predstavuje minulosť a život našich predkov. Osturňanská izba sa nachádza v zrekonštruovanej budove bývalej ZŠ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  Poľsko – Slovensko, z ktorej sa vytvára postupne turistické centrum. Tešíme sa veľkému záujmu a návštevnosti turistov z domova aj zo zahraničia a predovšetkým z Poľska, a tiež našim rodákom, ktorí prichádzajú do obce za oddychom alebo na návštevu a táto izba im naozaj pripomenie ich detstvo, mladosť a život, aký žili. Obec Osturňa je vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry a zaslúžila si mať expozíciu svojej histórie. Chceme pokračovať v obnove Domu ľudového – národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bude svedectvom našich ľudových tradícii a života našich predkov. Ďalšou aktivitou obce je rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, momentálne sme vo fáze spracovania projektovej dokumentácie. Tento rok plánujeme rekonštrukciu miestneho rozhlasu, miestnej komunikácie a siete nízkeho napätia.

Snímka: archív

Nezabúdame ani na kultúrno-spoločenský život – organizujeme oslavu Dňa matiek, stretnutie detí, Deň úcty k starším, Mikuláša, vyhodnotenie najkrajšej záhradky a počas prázdnin sa tešíme na cirkevný tábor sv. Michala Archanjela už po 22-krát.

Prostredníctvom Malej obecnej služby zveľaďujeme a skrášľujeme životné prostredie našej obce. Blíži sa čas folklórnych festivalov, na ktorých bude našu obec reprezentovať folklórna skupina Osturňanka.

Kristína Gregoričková
starostka obce Osturňa