Hanička v Spišskom Podhradí opäť premáva

V Spišskom Podhradí sme začali realizovať obnovu Palešovho námestia, v rámci tejto investičnej aktivity za 90-tisíc eur ideme vymeniť tisíc metrov štvorcových dlažby. Boli sme úspešní v projekte Zberný dvor za 300-tisíc eur a veríme, že sa nám ho podarí aj toho roku zrealizovať. Uspeli sme aj v projekte za 150-tisíc eur na výstavbu vodovodu v časti Rybníček, kde žije marginalizovaná rómska komunita. Čakáme na vyhodnotenie verejného obstarávania na rekonštrukciu administratívnej budovy bývalej reštaurácie pod hradom, kde sme získali z eurofondov 500-tisíc eur na zníženie energetických nákladov. Vyhlásené máme aj verejné obstarávanie na rekonštrukciu mestského úradu v hodnote 370-tisíc eur. Tento rok zatiaľ realizujeme z európskych peňazí a zo štátneho rozpočtu so spoluúčasťou mesta aktivity v hodnote 1,5 milióna eur.

Námestie v Spišskom Podhradí. Snímka: tic-spisskepodhradie.com

Z kultúrnych aktivít máme za sebou 45. ročník Spišských folklórnych slávnosti a v súčasnosti pripravujeme kultúrno-športovú akciu Mesto pod sieťou UNESCO. 22. a 23. júla sa v parku za mestským úradom bude súťažiť vo volejbale a nohejbale. Prihlásiť sa môžu priaznivci tohto športu v zmiešaných tímoch. Bude pripravené aj občerstvenie a kultúrny program. V závere prázdnin – 1. septembra – sa v našom meste konajú Podhradské trhy. Počas tejto akcie mame v pláne otvoriť trvalú expozíciu o histórií Spišského Podhradia, ktorá bude vystavená v budove nášho múzea na Starom jarku 44. V nedeľu 3. septembra so štartom o 13.00 h sa bude konať 34. ročník bežeckého podujatia 20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu. V meste Spišské Podhradie sa nám podarilo znovu obnoviť železničnú dopravu na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy pod názvom Návrat Haničky pod Spišský hrad. Železničný motorový vozeň Hanička premáva podľa schváleného grafikonu v letných mesiacoch.

Michal Kapusta
primátor mesta Spišské Podhradie