Hokejbalová hala v Spišskej Belej narástla

Prvé zápasy v novej hale by chceli odohrať už na jeseň budúceho roku.

Hokejbalová hala bude väčšia, ako sa pôvodne plánovalo.. Snímka: archív mesta Spišská Belá

„Momentálne sme schválili definitívne technické a stavebné riešenie. Hala bude mať rozmery 65 krát 35 metrov, teda pomerne veľká, keďže samotná hracia plocha bude mať 52 krát 26 metrov, čo je podľa normy. K hale bude potrebné vybudovať zázemie. Bude tam šesť šatní, okrem šiestich, ktoré už sú na futbalovom štadióne. K tomu sú potrebné rozhodcovská a trénerská miestnosť, fitness miestnosť a tiež ubytovanie pre 18 ľudí. Bude to šesť izieb pre potreby mesta, resp. športovcov,“ uviedol primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. Súčasťou haly bude aj vstupný priestor s kaviarňou a občerstvením. „Tá hala sa od pôvodného riešenia líši tým, že sa zväčšila samotná plocha a rozšírilo sa zázemie, s ktorým sa pôvodne nepočítalo, ale vzhľadom na šport, ktorý tam bude preferovaný, súčasné zázemie na futbalovom štadióne by nepostačovalo,“ zdôvodnil rozšírenie celého projektu primátor.

Hokejbalisti zo Spišskej Belej sa môžu tešiť na novú halu. Snímka: archív mesta Spišská Belá

Halu chcú stavať na etapy

V súčasnosti sa dokončujú projekty, ktoré boli závislé od schválenia definitívneho technického a stavebného riešenia, s ktorým sa oboznámili aj poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Až po dokončení celého projektu a súťaže na dodávateľa budú známe celkové náklady na projekt.
Mesto však plánuje ísť do celého projektu v etapách. „Tohto roku, keď sa nám to podarí vysúťažiť, tak by sme chceli urobiť aspoň základy a možno tiež konštrukciu a zakrytie haly. Na to financie máme. Momentálne máme k dispozícii asi 400-tisíc eur. Dnes ešte nevieme povedať, či to bude jeden milión eur alebo do jedného milióna eur. Konečnú cenu vygeneruje súťaž, ale odhadujem, že asi polovicu financií z celkového rozpočtu máme,“ uviedol Bieľak. V ideálnom prípade by sa mohli v novej hale hrať prvé zápasy už na jeseň budúceho roku. Primátor predpokladá, že v tom čase bude už sprevádzkovaná hracia plocha a postupne by sa mohlo dokončovať aj zázemie celého objektu.

Na hlavnej križovatke v Spišskej Belej zmenia dopravné značenie. Snímka: rov

Zmenia značenie na hlavnej križovatke

Poslanci sa venovali aj pripravovanej zmene dopravného značenia na križovatke ciest I/66 a I/77. Momentálne je hlavná cesta na ťahu Kežmarok – Vysoké Tatry Poprad a navrhuje sa zmeniť hlavnú cestu na ťah Kežmarok – Stará Ľubovňa. „Ďaleko väčšie dopravné zaťaženie je smerom na Ľubovňu. Tento ťah je blokovaný najmä v čase dopravných špičiek ráno a poobede a zároveň je problém najmä v zime, keďže vedľajšia cesta je momentálne v stúpaní do tejto križovatky a všetky vozidlá musia zastavovať a hlavne kamióny majú v zime veľký problém. Snaha je zmeniť hlavnú a vedľajšiu cestu, čo by malo zrýchliť dopravu,“ uviedol Bieľak. Pôvodne sa tu uvažovalo aj o okružnej križovatke, avšak priestor je tu príliš malý, aby tu vošla. Ani po zmene dopravného značenia nepribudne na križovatke svetelná signalizácia. „Momentálne tu nie je taký stav, aby to bolo potrebné riešiť svetelnou signalizáciou,“ uviedol Bieľak. Denne prejde touto križovatkou okolo 10 až 11-tisíc vozidiel.
Dopravné značenie by sa malo na tejto križovatke zmeniť už na jeseň. Investícia bude financovaná hlavne zo zdrojov Slovenskej správy ciest. Mesto bude financovať len úpravu a značenie napojenia miestnych komunikácií. Primátor však nepredpokladá nejaké veľké investície, keďže ide v podstate o „prehodenie dopravného značenia a vymaľovanie čiar“. Na križovatke by však mali pribudnúť dva ostrovčeky pre bezpečný prechod chodcov.

Rastislav Ovšonka