Nová lanovka zo Smokovca na Hrebienok zatiaľ nebude

Poslanci zamietli návrh výstavby novej sedačkovej lanovky zo Starého Smokovca na Hrebienok. Zámer však úplne nepochovali.

Vyvezie nás na Hrebienok nová lanovka? Poslanci tento zámer zatiaľ nepodporili. Ilustračná snímka: jat.

So žiadosťou na výstavbu lanovky prišla spoločnosť K-Plus, pôvodným investorom architektonickej štúdie je spoločnosť Kúpele Nový Smokovec. Za oboma firmami stojí podnikateľ Peter Keruľ. Poslancom prekážalo najmä to, že tomuto zámeru nepredchádzala širšia odborná i verejná diskusia. Údolná stanica sedačkovej lanovky je nakreslená vedľa existujúceho centrálneho parkoviska v Starom Smokovci, horná stanica neďaleko existujúcej stanice pozemnej lanovky na Hrebienku. Na trase je navrhovaných 20 podpier. Podľa architektonickej štúdie by mala mať lanovka dĺžku 2 012 metrov, prevýšenie 239 metrov. Prepravná kapacita lanovky je navrhovaná na 1 440 osôb za hodinu a doba jazdy približne 20 minút.

Lanovka nie je v územnom pláne

Výhrady voči predloženému zámeru má aj mestský úrad. Predložený zámer nie je podľa mesta v súlade s navrhovaným rozvojom územia podľa platného Územného plánu mesta Vysoké Tatry a podľa priloženej štúdie nie je riešený ani v rámci vymedzených koridorov pre rozvoj lyžiarskych zjazdových tratí ani lanových dráh. Problémom podľa mesta je aj to, že lanovka je navrhovaná v extraviláne a na ploche, kde územný plán mesta počíta so zachovaním pôvodných porastov v rámci plochy krajinná zeleň – les.
Podľa primátora Vysokých Tatier Jána Mokoša prioritou v celom zámere je vyriešenie problémov so statickou dopravou. Mesto má už dlhšie zámer prebudovať centrálne parkovisko v Starom Smokovci. Malo by tu vzniknúť štvorposchodové parkovisko s kapacitou až do 400 parkovacích miest. Lanovka od parkoviska, prípadne priamo z neho, by bola len nadstavbou a podľa Mokoša by predstavovala skvalitnenie služieb pre návštevníkov. „Toto je hlavná myšlienka, nie lanovka, ale keď tam bude, tak sa zlepšia služby v Starom Smokovci,“ uviedol primátor.

Tatranským poslancom chýba diskusia o novej lanovke zo Starého Smokovca na Hrebienok. Snímka: rov

Prioritné je parkovanie

„Musím povedať, že materiály neboli dostatočné, pretože oni majú zámer nielen budovať lanovku, ale tá by mala nadväzovať na centrálne parkovisko v Starom Smokovci. Táto myšlienka korešpondujeme s tým, čo chceme. Môj názor je ten, že išli na to zo zlej strany, pretože si nevypočuli najskôr názor verejnosti a poslancov. Na finančnej komisii to bolo zmietnuté zo stola, hoci myšlienka centrálneho parkoviska je dobrá, len to treba rozdiskutovať,“ uviedol poslanec Róbert Gálfy. O tom, či sa niečo postaví alebo nie, je podľa neho ešte predčasné hovoriť.
Podľa viceprimátora Vysokých Tatier Jozefa Janigu s podobným návrhom prišla v minulosti už spoločnosť TMR, ktorá situovala údolnú stanicu asi o 150 metrov nižšie, približne v priestore dnešného pamätníka padlým v Starom Smokovci. „Mali sme k tomu výhrady. Bol tam problém s prechodom pre peších. To, čo nás prioritne trápi v tejto lokalite, je doprava a kríženie cesty s električkovou traťou. Preto sme navrhovali vybudovať poschodové parkovisko s vjazdom ešte pod električkovou traťou. Vtedy sa uvažovalo o lanovke priamo z parkoviska. To, čo nám bolo predstavené teraz, sa blíži k prvému návrhu TMR. Keďže tam nie sú vyriešené komunikačné kanály, nevidíme to ako racionálne riešenie, ale sme otvorení diskusii,“ uviedol Janiga.
Aj napriek zamietnutiu zámeru spoločnosti K-Plus na výstavbu lanovky na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva nie je vylúčené, že sa ňou budú poslanci opäť zaoberať.

Rastislav Ovšonka