Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 28. týždeň

* Vedenie Spišskej župy rokovalo 10. júla najmä o stave župných financií, ktoré boli, podľa vyjadrenia vicežupana a vrchného radcu Dr. Ludwiga von Neográdyho „v dobrej kondícii“. Vedenie sa zaoberalo aj zdravotnou situáciou obyvateľstva a konštatovalo, že lekári zaznamenali v prvom polroku až 316 prípadov šarlachu a 65 prípadov týfusu. Vyskytlo sa aj 50 prípadov mumpsu, a to už bolo výstrahou pred možnou epidémiou.
* Ministerstvo obchodu prostredníctvom župných orgánov zasiahlo do trhových poriadkov a zvyklostí miest. Tak sa napr. nariaďovalo, aby trhové miesta s priznaním práva trhu boli od seba vzdialené najmenej 14 km.
* Spišskobelianska sporiteľňa, a. s., vydala výročnú správu o svojom hospodárení. To najzaujímavejšie z nej bolo, že sa akcionárom vyplácali dividendy vo výške 100 korún na akciu, teda hospodárenie tohto finančného domu bolo v pluse.
* Pod vedením spišskonovoveského učiteľa Lajosa Rokfalussy­ho sa uskutočnilo v prvej polovici júla značkovanie turistických chodníkov v oblasti Štrbského Plesa. Zaujímavým bol spôsob značkovania chodníka zo Štrbského k Popradskému plesu – biely kríž.
* Horskú Chatu pri Zelenom plese (Kežmarskom) získal od začiatku júla do nájmu budapeštiansky obyvateľ Mikuláš Stojkovič. Dňom podpisu nájomnej zmluvy aj chatu otvoril pre turistickú verejnosť.
* Rozsiahly lesný požiar vypukol 15. júla popoludní o štvrtej v oblasti Baby v Kozích vrchoch. Obyvatelia najbližších obcí (Lučivná, Spišská Teplica) sa predovšetkým snažili, aby sa požiar nepriblížil k obci a spoľahli sa na dážď. Ten to aj vyriešil.
* Veselo bolo v polovici júla v tatranských zariadeniach pre doliečovanie vojakov a dôstojníkov. Budapeštianska dvojica kabaretiérov Pintér – Barlaghy pre nich usporiadala vystúpenia plné optimizmu pred návratom do zablatených zákopov…

(arg)