V Reľove rekonštruujú vodovodnú trasu

Z rozpočtu obce sme vybudovali dva mostíky k našim miestnym komunikáciám. Podali sme projekt cez program rozvoja vidieka na opravu miestnych komunikácií a v predstihu sme žiadali o spoluprácu Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, ktorá nám vyšla v ústrety. Momentálne nám súkromná firma robí rekonštrukciu na časti vodovodnej trasy. Rekonštrukciu urobíme teraz aj s prípojkami, aby sme do budúcna už pri poruchách – ale dúfam, že nebudú žiadne – nemuseli komunikácie narúšať rozkopávkami. Čiastočne sme z prefabrikovaných dielcov oplotili miestny cintorín. Ďalej verím, že do konca roka nám vyjdú ďalšie výzvy, ktoré boli zrušené, čakáme, kedy sa otvoria nanovo. V dňoch 12. a 13. augusta pripravujeme dni obce s bohatým kultúrnym a športovým programom.

František Dudžák
starosta obce Reľov