Domom odzvonilo. Park v Kvetnici je po novom kultúrnou pamiatkou

V mestskej časti Kvetnica pribudlo prednedávnom niekoľko nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Súčasťou zápisu je aj kvetnický park.

Kvetnický park je v žalostnom stave. Snímka: rov

Ešte v roku 2015 vyhlásil Pamiatkový úrad SR za kultúrnu pamiatku bývalý liečebný ústav v Poprade-Kvetnici. Súčasťou zápisu je aj trafostanica a dva vodárenské objekty. Národnou kultúrnou pamiatkou sa stala aj Vila Ráth, známa aj ako Vila Zámoček. Vlani bol za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásený bývalý administratívny objekt ústavu. Už od roku 2013 je kultúrnou pamiatkou aj Vila Štúr vo východnej časti Kvetnice.

Pamiatkou je celý kvetnický park

Zaujímavosťou zápisu bývalého liečebného ústavu do zoznamu kultúrnych pamiatok je skutočnosť, že národnou kultúrnou pamiatkou sa stal aj celý park na Kvetnici, ktorý sa nachádza vpravo od cesty I/66 v smere Poprad – Hranovnica. Park projektoval významný architekt Jozef Miniberger. „Získali sme pôvodné plány z Brna. Dispozícia parku a jeho druhová skladba je pamiatkovou hodnotou, a to znamená, že na každú stavebnú činnosť, ktorá sa bude vykonávať na ploche parku, musí mať vlastník od nás najskôr rozhodnutie a my ho budeme usmerňovať v tom duchu, aby ten park bol zachovaný a obnovený,“ uviedla vedúca popradského pracoviska Krajského pamiatkového úradu Iveta Bujnová.
V kvetnickom parku tak nebude možné stavať rodinné domy, čo bol jeden zo zámerov ešte pred pár rokmi. „S týmto určite nebudeme súhlasiť, pretože sme ho zapisovali ako park a nie ako plochu pre výstavbu,“ uviedla Bujnová. S iniciatívou na vyhlásenie kvetnického parku za národnú kultúrnu pamiatku prišiel samotný Pamiatkový úrad. Majitelia proti vyhláseniu parku za kultúrnu pamiatku podľa Bujnovej nenamietali.

Bývalá administratívna budova je tiež kultúrnou pamiatkou. Snímka: rov

Majiteľ môže dostať pokutu aj za nepokosenú trávu

Vyhlásenie nehnuteľnosti na národnú kultúrnu pamiatku prinášajú pre majiteľa aj isté povinnosti. „Každý vlastník sa musí starať o dobrý stavebno-technický stav objektu, ale aj parku, pretože je súčasťou areálu nemocnice. My vykonávame pravidelne štátny pamiatkový dohľad za účasti vlastníka alebo príslušného stavebného úradu, v tomto prípade mesta. My môžeme vlastníkovi nariadiť vykonať nevyhnutné práce na záchranu kultúrnej pamiatky v určitej lehote. Keď vlastník tieto nariadenia nevykoná, podľa priestupkového zákona, ideme do pokuty,“ uviedla Iveta Bujnová. Maximálna výška pokuty môže byť až do 200-tisíc eur.

Jazierko na Kvetnici. Snímka: rov

Kvetnický areál, vrátane nemocnice, už roky chátra. V žalostnom stave je aj park, kde sa nachádzajú vyschnuté stromy, tráva tu miestami rastie až do výšky dospelého človeka, neošetrené sú kríky okolo chodníkov. Zanesené je aj jazierko. Vlastníkom nemocnice a väčšej časti parku je prešovská nezisková organizácia Odborný liečebný a sociálny ústav. Menšiu časť parku vlastní kežmarská firma K&Ž, malú časť súkromná osoba a tiež štát ako vlastník kvetnického jazierka a Slovenský pozemkový fond ako správca pozemkov okolo kvetnického kostola. Teoreticky tak môžu vlastníci dostať za nepokosený a neudržiavaný kvetnický park pokutu až do výšky 200-tisíc eur. Samozrejme, výška pokuty sa odvíja od viacerých faktorov. Zákon však takúto možnosť pripúšťa. Aj to je možno nástroj, ako donútiť vlastníkov parku starať sa oň.

Kostol sv. Heleny v Kvetnici. Snímka: rov

Pamiatkou bude aj kostolík

Do zoznamu kultúrnych pamiatok by mali onedlho pribudnúť ďalšie objekty na Kvetnici. V súčasnosti sa pripravuje na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku aj Kostol sv. Heleny a na opačnej strane kvetnického areálu objekt bývalej hasičskej zbrojnice. „Uvažovali sme aj o kúpeľnom dome, ale ten sa nachádza na ploche, ktorá je už schválená na asanáciu,“ dodala Bujnová.

Rastislav OVŠONKA