„Ekologické“ chladenie hokejového stánku je ekonomicky neudržateľné

Na zimnom štadióne v Poprade sa má rekonštruovať celý chladiaci systém. Náklady na prevádzku by sa mali výrazne znížiť.

Zimný štadión mesta Poprad. Snímka: rov

Peniaze pôvodne určené na výstavbu novej tréningovej haly sa majú použiť práve na rekonštrukciu chladiaceho systému. Rozhodovať budú o tom poslanci na štvrtkovom zasadnutí. Na Zimnom štadióne mesta Poprad sa od roku 2008, kedy sa uskutočnila posledná rekonštrukcia chladenia, používa nepriame chladenie. To znamená, že samotnú plochu nechladí čpavok, ale nemrznúca zmes a čpavok sa nachádza len v strojovni.

Ekologické chladenie je drahé

„V minulosti sa o tom hovorilo, že je to ekologické riešenie, avšak náklady na prevádzku pri tomto type chladenia sú približne o polovicu vyššie ako pri chladení priamo čpavkom. Môžeme konštatovať, že strojovňa je vysoko poruchová, nespoľahlivá a nákladná na opravy, servis a prevádzku,“ uvádza sa v materiáli pre poslancov. Ročné náklady na prevádzku zimného štadióna sa v súčasnosti pohybujú okolo 600 až 700-tisíc eur. V roku 2008, kedy sa robila posledná rekonštrukcia chladenia a prešlo sa z priameho na nepriame chladenie čpavkom, predstavovali ročné náklady na prevádzku zimného štadióna takmer 10 miliónov korún, čo je približne 300-tisíc eur.

Nepriame chladenie plánuje mesto vymeniť. Snímka: rov

Hala sa zatiaľ stavať nebude

Hoci v rámci rekonštrukcie v roku 2008 sa kompletne zrekonštruovalo chladenie, vrátane úplne novej ľadovej plochy, za necelých desať rokov nastali veľké zmeny v nerovnosti plochy. Na niektorých miestach je to v súčasnosti až osem centimetrov. Takúto hrúbku ľadu súčasný systém nedokáže premraziť. Následne sa najmä v letných mesiacoch stáva, že úprava ľadu sa musí robiť na sucho, teda bez vody. Dôvodom rekonštrukcie chladenia na zimnom štadióne je zachovanie ekonomicky udržateľnej prevádzky a kvality ľadu. Z tohto dôvodu je potrebné celý systém zrekonštruovať.
Mesto Poprad má už druhý rok v rozpočte viazaných 700-tisíc eur na výstavbu tréningovej hokejovej haly, ktoré podľa materiálu predkladaného poslancom „už nie sú potrebné“. Aj preto mesto navrhlo použiť tieto účelovo viazané peniaze na rekonštrukciu celého systému chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne. Kedy by sa malo s rekonštrukciou začať, momentálne nie je známe. S najväčšou pravdepodobnosťou však až na budúci rok, po skončení hokejovej sezóny.

Rastislav OVŠONKA