Patová situácia. Poslanci prerušili rokovanie

Rokovanie zastupiteľstva poslanci hneď na začiatku prerušili, pokračovať budú v stredu 30. augusta.

Mestského zastupiteľstva v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Na štvrtok naplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade malo nezvyčajný priebeh. Zasadačka sa zaplnila nielen poslancami a zástupcami médií, ako býva zvykom, ale na rokovanie prišlo aj viacero obyvateľov mesta, ktorí chceli byť pri tom, ako zareagujú poslanci na vzniknutú situáciu okolo primátora Jozefa Švagerka. Niektorí dokonca očakávali, že na zastupiteľstve sa objaví sám primátor. Ten však momentálne čerpá dovolenku. Primátor ešte v stredu listom oznámil poslancom, že je „pripravený niesť všetky následky a odstúpiť z postu primátora.“ Takto reagoval Švagerko na pozitívnu dychovú skúšku na alkohol za volantom zo stredy 16. augusta.

Viceprimátor Popradu Pavol Gašper. Snímka: archív PG

Viceprimátor Gašper odstúpil

Ešte pred samotným začiatkom rokovania zastupiteľstva oznámil druhý vicperimátor Popradu Pavol Gašper, že sa vzdáva funkcie viceprimátora Popradu. „Situácia, ktorá vznikla v meste za posledný týždeň a všetky okolnosti, vrátane súčasného stavu, ma doviedli k presvedčeniu, že nie je prípustné, aby som ďalej podporoval súčasné vedenie mesta. Z tohto dôvodu som sa rozhodol, že ku koncu tohto mesiaca odstupujem z funkcie druhého zástupcu primátora mesta Poprad,“ uviedol Gašper.
Viceprimátor sa vracia do poslaneckej lavice a stáva sa bežným poslancom mestského zastupiteľstva. Ešte minulý týždeň vo štvrtok bol Gašper pripravený viesť mesto. „Ja, ako poslanec mestského zastupiteľstva i ako zástupca primátora, som v prípade, že to bude potrebné, pripravený prebrať plnú zodpovednosť za vedenia mesta,“ uviedol Pavol Gašper vo vyhlásení pre médiá pred viac ako týždňom.

Čakajú na rozhodné slovo primátora

Štvrté riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade následne otvoril prvý viceprimátor Igor Wzoš, ktorý hneď na úvod vyhlásil desaťminútovú prestávku a rokovanie s vedeniami jednotlivých poslaneckých klubov. Po jej skončení vyhlásil ďalšiu prestávku na rokovanie v samotných poslaneckých kluboch. Po viac ako hodine od plánovaného začiatku zastupiteľstva poslanci konečne zasadli do rokovacej sály a schválili pripravený program zastupiteľstva. Hneď potom vystúpil šéf klubu nezávislých poslancov, ktorý združuje osem poslancov, Štefan Pčola s vyhlásením: „Klub nebude schvaľovať finančné, majetkové a strategické zámery mesta do doby, kým nebude jasne, zreteľne a jednoznačne formulované vyjadrenie primátora Jozefa Švagerka k zotrvaniu, resp. odstúpeniu z funkcie primátora mesta.“ Štefan Pčola očakáva, že jasné stanovisko primátora o odstúpení príde najneskôr do 30. augusta. „Verím, že to vyjadrenie príde a že si aj pán primátor uvedomí vážnosť situácie, do ktorej dostal mesto,“ dodal Pčola.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Prerušili rokovanie

Následne predsedajúci viceprimátor Igor Wzoš prerušil rokovanie mestského zastupiteľstva. „Aby nevznikal chaos a po dohode klubov a poslancov sme sa dohodli, že v tejto chvíli prerušujem rokovanie tohto mestského zastupiteľstva a budeme pokračovať v stredu 30. augusta o deviatej ráno v tejto zasadačke,“ uviedol viceprimátor a ukončil rokovanie zastupiteľstva. Zastupiteľstvo viceprimátor prerušil, aby sa vytvoril priestor na diskusiu poslancov, ako postupovať ďalej. „Keď dnes spočítame poslancov, bolo by to 50 na 50 a nemá zmysel pokračovať v takomto zastupiteľstve,“ povedal viceprimátor. Mesto podľa neho potrebuje, aby boli schválené body, ktoré boli na programe zastupiteľstva a mesto mohlo pokračovať v zásadných investičných akciách. „Z titulu zodpovednosti je lepšie prerušiť zasadnutie a začať rokovať za stolom, a potom sa sem vrátiť,“ dodal viceprimátor Wzoš. Aj jeho samotného prekvapil krok druhého viceprimátora Pavla Gašpera, ktorý sa vzdal funkcie k 31. augustu. „Prekvapilo ma to rozhodnutie, že prišlo teraz, ale nekomentujem ho,“ uviedol Wzoš. Momentálne všetci čakajú aj na konkrétne rozhodnutie samotného primátora, ktorý síce vo vyhlásení avizoval, že odstúpi z funkcie, ale nepovedal termín, kedy tak urobí. Podľa Wzoša je primátor momentálne na dovolenke. Štvrté plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pokračovať v stredu 30. augusta, dnes, s rovnakým programom, aký mali poslanci minulý týždeň, a ktorý schválili ešte pred jeho prerušením.

Aký vývoj možno očakávať

Vzdanie sa funkcie primátora mesta neznamená aj zánik mandátu poslancom. Mestské zastupiteľstvo v Poprade má 19 členov a aj naďalej si plní a má plniť svoje funkcie až do riadnych komunálnych volieb. Poslanci, ale aj verejnosť očakávajú jednoznačné vyjadrenie primátora k zotrvaniu vo funkcii. Vo svojom vyhlásení z 23. augusta síce avizoval, že sa vzdá funkcie, chýba tam však termín. Od toho, kedy sa vzdá, sa odvíja aj ďalší vývoj situácie. Môže sa stať, že odstúpi okamžite a dňom odstúpenia mu zanikne mandát. Nasledovať by mali doplňujúce voľby primátora. Tie sa vo všeobecnosti nemôžu konať šesť mesiacov pred riadnymi komunálnymi voľbami. Môže si však počkať aj na konečné rozhodnutie súdu. V tomto prípade by bol termín zániku mandátu len ťažko predvídateľný. Primátor sa však môže vzdať mandátu aj ku konkrétnemu dátumu.
Hoci doplňujúce voľby sa vo všeobecnosti môžu konať najneskôr šesť mesiacov pred riadnymi voľbami, tohto roku je situácia odlišná. Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ale hlavne jeho novely z tohto roku, „ak vznikne potreba konať voľby do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, vykonajú sa tieto voľby podľa doterajších predpisov,“ avšak podľa poslednej novely tohto zákona, paragrafu 219 a, tieto doplňujúce voľby možno vyhlásiť len do 31. októbra 2017. Voľby, aj doplňujúce, vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Kým nedôjde k zániku mandátu alebo odstúpeniu primátora, nemožno ani vyhlásiť doplňujúce voľby. Ak dôjde k situácii, že primátor sa vzdá funkcie napríklad k 1. novembru 2017, doplňujúce voľby už nebudú a mesto bude musieť viesť zástupca primátora.

Rastislav OVŠONKA