Regionálne oslavy SNP budú na Podbanskom

V utorok 29. augusta uplynie 73 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania.

Pamätník obetiam Červenej armády v Parku hrdinov v Poprade. Snímka: rov

Na Slovensku je Výročie SNP štátnym sviatkom. Aj tento rok pripravil Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade v spolupráci so základnými organizáciami SZPB, mestami a obcami v regióne pri tejto príležitosti viacero podujatí, ktorými si pripomenú udalosti spred 73 rokov. Regionálne oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania sa budú konať na Podbanskom. Po pietnom akte bude nasledovať kultúrny program.
Zaujímavý priebeh budú mať oslavy Slovenského národného povstania v Kežmarku. Okrem toho, že sa uskutočnia na autentických miestach spojených s udalosťami spred 73 rokov – na Kežmarskom hrade – pripravili organizátori aj ukážku historických bojov a následne aj bohatý kultúrny program. O 17.00 h zapália partizánsku vatru.
Pri pamätníku na Šibeničnom vŕšku pred obcou Lučivná bude tohtoročná pietna spomienka spojená s odhalením informačnej tabule venovanej udalostiam Slovenského národného povstania. Tabuľu dala zhotoviť obec Lučivná a jej autorom je vojnový historik a predseda Historicko-dokumentačnej komisie pri Oblastnom výbore SZPB v Poprade Marcel Maniak. Je to už druhá tabuľa takéhoto druhu v okolí Popradu, ktorá informuje o priebehu Slovenského národného povstania v našom regióne. Prvú tabuľu odhalili ešte v roku 2014 v popradskej mestskej časti Kvetnica.

Ukážky bojov počas SNP budú v Kežmarku aj tohto roku. Snímka: archív PN

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania v našom regióne začnú už v piatok v Poprade pri pamätníku v Parku hrdinov, pokračovať budú vo Svite, Liptovskej Tepličke a Veľkej Lomnici. V nedeľu sa uskutočnia oslavy v Kežmarku na hradnom nádvorí. Pietne spomienky budú pokračovať v pondelok v Štrbe a Lučivnej. Regionálne oslavy SNP budú v utorok 29. augusta na Podbanskom pri pamätníku na Partizánskej lúke. Ako posledné sa uskutočnia oslavy v Spišskej Belej, kde sa pietna spomienka uskutoční v utorok 5. septembra.

(rov)

Spomienky na SNP v mestách a obciach regiónu:

  • Poprad 25. 8. o 12.30 h pri pamätníku v Parku hrdinov
  • Svit 25. 8. o 13.30 h pri pamätníku pred Chemosvitom
  • Liptovská Teplička 25. 8. o 15.00 h pri pamätníku pred spoločenským domom
  • Veľká Lomnica 25. 8. o 16.00 h pri spoločnom hrobe partizánov na cintoríne
  • Kežmarok 27. 8. o 14.30 h pri pamätníku na nádvorí Kežmarského hradu
  • Štrba 28. 8. o 15.00 h pri pamätníku Smútiaca mať
  • Lučivná 28. 8. o 15.00 h pri pamätníku na Šibeničnom vŕšku
  • Podbanské 29. 8. o 10.00 h pri pamätníku na Partizánskej lúke
  • Spišská Belá 5. 9. o 11.00 h pred Mestským úradom