Spišské Bystré žiada o detské ihrisko aj prístavbu škôlky

V tomto roku sa obec zapojila do viacerých projektov v rôznych oblastiach. Podali sme projekt na modernizáciu odborných učební v základnej škole, na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a taktiež sme požiadali o dotáciu na detské ihrisko pre obec. Zapojili sme sa do výzvy na zateplenie budovy obecného úradu. Žiaľ, boli sme neúspešní, ale dúfame, že získame peniaze  z výzvy  na zateplenie budovy hasičskej zbrojnice. Podali sme žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rozšírenie kamerového systému v obci. Z dôvodu narastajúceho počtu detí v našej obci sme sa zapojili do projektu na prístavbu a nadstavbu materských škôl.

 

Obec Spišské Bystré. Snímka: uzemneplany.sk

Prebieha vysporiadanie pozemkov na ulici Vodárenskej pred plánovanou technickou infraštruktúrou. Hlavným investičným zámerom obce je však investovanie do výstavby kultúrneho domu. Je pripravená štúdia, na základe ktorej plánujeme spracovať projektovú dokumentáciu a následne prístavbu a rekonštrukciu bývalej budovy MŠ. Taktiež máme spracovaný projekt na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie. Nedávno sme za obec podávali dva projekty, ktorými sa snažíme získať od Nadácie COOP Jednota grant na vybudovanie turistického náučného chodníka a historického chodníka. V auguste už tradične organizujeme akciu Kubašský festival Petra Stašáka, na ktorý všetkých srdečne pozývame a v októbri sa chystáme na tretí ročník bežeckej súťaže Kubašská desiatka. Teší nás aj výkon našich hasičiek, ktoré sa zúčastnili 15. a 16. júla v Trnave na Majstrovstvách republiky. I keď ich predstavy o umiestnení boli možno iné, je  pre našu obec česť, že nás mohli reprezentovať. Dorastenky sa umiestnili na ôsmom mieste a ženy na piatom, čo je v rámci Slovenska pre našu obec vynikajúce umiestnenie.

Marián Luha
starosta obce Spišské Bystré