Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 32. týždeň

* Za hlasovacie právo žien sa v Starom Smokovci uskutočnilo zhromaždenie, ktoré iniciovali manželky grófa Apponyiho a Telekiho. Najmä druhá z nich, známa aktivistka za práva žien, známa aj pod spisovateľským menom Iskra, bola mimoriadne iniciatívna. Na zhromaždenie pozvala predstaviteľky ženských spolkov z celého Uhorska. Všetky účastníčky si zakúpili pamätné karty v hodnote dvoch alebo piatich korún, výťažok z predaja bol odovzdaný vedeniu nemocnice v Spišskej Sobote.
* Pedagogický zbor Vyššej obchodnej akadémie z Tirgu Mures bol v dňoch 11. až 18. augusta v Husz-parku v Poprade, odkiaľ uskutočnil niekoľko túr do Vysokých Tatier v sprievode pedagógov z kežmarskej Vyššej obchodnej školy. V rámci týchto kontaktov sa dohodli aj na budúcej spolupráci oboch príbuzných škôl.
* Spoločný výlet k Zelenému plesu (kežmarskému) zorganizoval 12. augusta Uhorský karpatský spolok. Zúčastnilo sa na ňom 67 jeho členov. V ten deň zrátali aj ďalších ľudí, ktorí do tohto miesta zamierili a bolo ich presne sto.
* Dve stodoly s uloženým ľanom začali horieť na Košútovej ulici v Kežmarku v noci z 13. na 14. augusta. Šíreniu požiaru zabránil rýchly zásah kežmarských hasičov. Požiar sa podarilo uhasiť aj napriek nedostatku vody, no tento problém sa ukázal ako akútny a veliteľ hasičov požiadal o riešenie mestskú radu.
* Oslavu narodenín rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola I. (narodil sa 17. augusta 1887) zorganizoval v Kežmarku tamojší ženský spolok príznačne pre dobu. Po ďakovných bohoslužbách sa odobrali do špitála Červeného kríža, kde 230 pacientom, najmä vojakom, rozdali milodary v podobe vína a tabaku.
* Maďarská herecká hviezda Šári Fedak navštívila Tatry a najala si horského vodcu Pavla Čižáka, s ktorým uskutočnila túru na Lomnický štít. Čižák bol v to leto najvyhľadávanejším horským vodcom.

(arg)