V Rakúsoch plánujú telocvičňu aj cyklotrasu

V našej obci rastie počet obyvateľov každý rok o 60 až 80, preto je potrebné primerane dopĺňať aj jej vybavenosť. Vzhľadom na to, že máme dve časti – pôvodnú obec a osadu, usilujeme sa, aby bol rozvoj vyvážený. V súčasnosti začíname v osade pripravovať odovzdanie staveniska na novú škôlku s kapacitou 80 detí, na ktorú sme získali nenávratný finančný príspevok a máme vybraného dodávateľa stavebných prác. Máme pripravenú dokumentáciu na rekonštrukciu vodovodu v osade a vo výstavbe je pastoračné centrum, ktorého investorom je Cirkev adventistov  siedmeho dňa  – vzhľadom na pozitívne pôsobenie v osade jej obec poskytla na tento účel pozemok 900 metrov štvorcových. V dohľadnom čase by sme radi doplnili v tejto časti obce ešte ďalšiu budovu školy.

Snímka: Obec Rakúsy

V pôvodnej časti obce v súčasnosti pripravujeme výstavbu telocvične, ktorú by sme chceli začať využívať v budúcom roku, aby sme pomohli okrem lepších podmienok pre stolnotenisový klub, ktorý súťažne funguje už 50 rokov, vytvoriť podmienky aj pre iné športy. Pripravujeme cyklotrasu a ďalšie doplnenie infraštruktúry k IBV. Oba projekty máme v štádiu prebiehajúcich územných konaní, radi by sme v budúcom roku dokončili krížovú cestu, ktorá je tiež v štádiu príprav.

„V obci ma trápi snáď len to, že jej samospráva je vyzývaná, aby robila integráciu rómskeho obyvateľstva, ale už nikto nevie poradiť, ako to má zvládnuť 20-percentná „majorita“.“

Teší ma, že v obci okrem hasičského športu a stolného tenisu funguje aj kultúra – po mnohých rokoch došlo k oživeniu tradície ochotníckeho divadla, som rád, že pokračujú tradície stavania májov a pálenia Jánskych ohňov, tešia pozitívne ohlasy návštevníkov na vzhľad a čistotu obce, povzbudivý je záujem serióznych a zodpovedných ľudí, ktorí si odkúpili v obci domy a prisťahovali sa do obce, čím pomáhajú vyvažovať podiel tej zodpovednejšej časti obyvateľstva. Najnovšie ma potešil záujem novej generácie futbalistov o oživenie súťažného futbalu v obci. Obyvatelia Rakús sa v čoraz väčšom počet zúčastňujú na pravidelných kultúrno-spoločenských podujatiach, ktorými sú športový ples počas fašiangov, deň detí, súťaže DHZ  spojené  kultúrnym programom, vianočné koncerty, divadelné predstavenia, vystúpenia žiakov ZUŠ a iné. Teší ma veľmi dobrá spolupráca s obecným zastupiteľstvom i s výkonným aparátom obecného úradu, s katolíckymi duchovnými vo farnosti, s Cirkvou adventistov siedmeho dňa i s vedeniami ZŠ s MŠ, ZUŠ a CVČ.

V obci ma trápi snáď len to, že jej samospráva je vyzývaná, aby robila integráciu rómskeho obyvateľstva, ale už nikto nevie poradiť, ako to má zvládnuť 20-percentná „majorita“, keď navyše nemá dostatočnú oporu v legislatíve a exekutíve a keď ústami klasika „krivda za stôl sadla, pravda u dvier žobre“!

Bystrík VÁCLAV
starosta obce Rakúsy