V Ždiarskom dome pribudne galéria

Obec Ždiar sa tohto roku pustila do rekonštrukcie objektu Múzea Ždiarsky dom.

Múzeum Ždiarsky dom. Snímka: rov

V obecnom Múzeu Ždiarsky dom za plnej prevádzky rekonštruujú podkrovné priestory objektu. „Robíme rekonštrukciu podkrovia, kde chceme zvýšiť kapacitu nielen o exponáty, ale máme veľmi veľa dobových pohľadníc z minulosti. Aj prostredníctvom pohľadníc chceme ukázať našu históriu,“ uviedol pre Podtatranské noviny starosta obce Pavol Bekeš. Týmto projektom obec napĺňa zámer bývalého nájomcu Múzea Ždiarsky dom Petra Michaláka. Celú rekonštrukciu, vrátane otvorenia nových expozičných priestorov, plánuje obec ukončiť v septembri tohto roku.
Rekonštrukciu priestorov múzea spolufinancuje obec vďaka projektu Zachovanie dedičstva Goralov v slovensko-poľskom pohraničí Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko cez Eurore­gión Tatry. Partnermi projektu sú okrem Ždiaru aj poľská Bukowina Tatrzańska. Celkové náklady projektu predstavujú takmer 120-tisíc eur, z toho na slovenskej strane 58-tisíc eur.

Múzeum Ždiarsky dom. Snímka: rov

Múzeum približuje život v Ždiari v minulosti

Múzeum sa nachádza v komplexe Ždiarsky dom spolu aj so štýlovou reštauráciou. Celý objekt bol postavený v roku 1971 podľa vzorov dreveníc z rokov 1911 a 1914. Ždiarsku drevenicu tvorí uzavretý celok s átriom. Celý komplex tvorila akoby pevnosť. „Malo to viacero dôvodov. Sme v oblasti, kde žijú šelmy, ktoré často prichádzali do dediny a lovili hospodárske zvieratá. Druhý dôvod je, že sme blízko hraníc, v minulosti sa tu pohybovali pašeráci, zbojníci, takže to bola aj ochrana proti nim a nie nepodstatným dôvodom bolo počasie. V zime tu bolo veľa snehu a tento typ drevenice im maximálne vyhovoval. V zime sa mohli ľudia pohybovať vnútri celej usadlosti a nebolo potrebné odhŕňať sneh,“ uviedla sprievodkyňa Magdaléna Zoričáková. V štvorpriestorovej obytnej časti je stála expozícia vnútorného interiéru, krojov a pracovného náradia, ktoré sa v minulosti bežne používalo prevažne v domácnosti. Prevádzkovateľom Múzea Ždiarsky dom je Spolok goralského dedičstva so sídlom v Ždiari. Múzeum je otvorené denne od 10.00 do 18.00 h, v nedeľu od 14.00 h. Popri zaujímavom výklade, majú možnosť návštevníci zažiť Ždiarsku svadbu alebo si vyskúšať tradičný goralský kroj.

Múzeum majú aj v Lendaku

Podobné Múzeum ľudovej kultúry sa nachádza aj neďalekej goralskej obci Lendak. V tomto prípade však ide o súkromné múzeum, ktoré prevádzkuje Helena Galiková. Aj tu je základom drevenica. V tomto prípade však ide o klasickú dvojpriestorovú drevenicu, ktorá je zariadená dobovým nábytkom a vybavením. Časť expozície sa nachádza v priestoroch súkromného domu Heleny Galikovej, kde sú vystavené tradičné lendacké kroje.

Múzeum ľudovej kultúry v Lendaku. Snímka: rov

Toto múzeum oficiálne vzniklo v roku 2003. O rok neskôr jeho majiteľka odkúpila starú drevenicu z roku 1950. Tá sa nachádzala na inej ulici v Lendaku. Celú ju rozobrali a presťahovali na vlastný pozemok, kde ju opäť poskladali. Hoci lendacké múzeum nie je tak navštevované, ako to ždiarske, prehliadkou oboch múzeí si môže návštevník urobiť obraz a porovnať, ako sa žilo v minulosti v týchto nie tak vzdialených dedinách.

Rastislav OVŠONKA