Historický kalendár – 37. týždeň

» 12. septembra sa narodil osvetový pracovník, publicista, prekladateľ a učiteľ Ján Michalko (12. 9. 1907 Mengusovce – 20. 2. 1982 Poprad, pochovaný v Mengusovciach). V roku 1930 získal spôsobilosť vyučovať na ľudových a v roku 1934 aj na meštianskych školách. V roku 1948 absolvoval kurz modelového lietania a získal oprávnenie vyučovať náuku o letectve na školách 2. stupňa. Pôsobil ako učiteľ v Čope, Turej Lúke-Malejove, Rožňave, Gornej Mitropolji a Brašljanici, Spišských Vlachoch a v Košiciach. Bol profesorom matematiky a fyziky na gymnáziu v Košiciach, v rokoch 1959 až 1967 bol učiteľom a zároveň zástupcom riaditeľa základnej školy vo Svite a od roku 1967 bol na dôchodku. Michalko bol aktívny kultúrnoosvetový pracovník, organizátor, herec a režisér ochotníckeho divadla, v ktorom dosiahol významné úspechy. Bol zberateľom slovenských ľudových piesní medzi krajanmi. Od roku 1940 bol spoluorganizátorom a pracovníkom protifašistického hnutia na Spiši a v roku 1943 predsedom Revolučného národného výboru v Spišských Vlachoch. Od roku 1940 písal hry a scénky pre mládež a scénické pásma, niektoré z nich sa vysielali v košickom rozhlase. Podstatnú časť jeho literárnej aktivity v období tvorili preklady z tvorby popredných bulharských autorov. Od roku 1929 bol členom Matice slovenskej a od roku 1951 bol členom prekladateľskej sekcie Zväzu slovenských spisovateľov a slovanského jazykového krúžku v Bratislave.

» Pred 25 rokmi sa osamostatnila obec Ľubica od mesta Kežmarok. Ešte 8. a 9. novembra 1991 sa konalo referendum o odčlenení Ľubice od Kežmarku. Za odlúčenie hlasovalo 95 percent občanov, ktorí sa zúčastnili referenda. Na základe referenda vláda uznesením z 21. júla 1992 schválila rozdelenie Kežmarku na Kežmarok a Ľubicu. Ľubica sa stala opäť stala samostatnou obcou k 1. septembru 1992. Doteraz sa však nepodarilo doriešiť spor o časť sídliska Juh, ktoré katastrálne patrí do obce Ľubica, veľká väčšina obyvateľov má však trvalý pobyt v meste Kežmarok.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.