Napriek obštrukcii prešli aj niektoré finančné záležitosti

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade schválili na ostatnom zasadnutí len oklieštený program.

Poslanci podporili obnovu škôl. Snímka: rov

Rokovali najmä o záležitostiach, ktoré neznesú odklad, keďže mesto sa chce uchádzať o dotácie, kde je podmienkou podanie žiadosti do 31. augusta. Poslanci tak schválili predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu budovy Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Sobota. Mesto sa chce uchádzať o maximálnu dotáciu 30-tisíc eur v rámci výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Spoluúčasť mesta bude vo výške 6 115 eur. Ak bude mesto úspešné, sumu viac ako 36-tisíc eur použije na výmenu strešnej krytiny na objekte hasičskej stanice. Podľa pripraveného projektu mesto potrebuje ďalších vyše sedemtisíc eur na výmenu okien a dverí a ďalších vyše 47-tisíc eur na zateplenie objektu a úpravu fasády.
Poslanci tiež podporili podanie žiadosti na rekonštrukciu troch telocviční na základných školách na Ulici Fraňa Kráľa, na Letnej ulici a na Tajovského ulici. V prvej škole plánuje mesto urobiť novú palubovku, obloženie, osvetlenie a zrekonštruovať náraďovňu a sociálne zariadenia. V druhej škole plánuje mesto zrekonštruovať elektroinštaláciu a osvetlenie telocvične. V tretej škole by mala rekonštrukciou prejsť celá telocvičňa, vrátane palubovky. Maximálna výška dotácie na jednu telocvičňu je 150-tisíc eur, spoluúčasť mesta musí byť minimálne desať percent z poskytnutých prostriedkov.

Poprad chystá zmenu chladenia na zimnom štadióne. Snímka: rov

Prešli aj zmeny rozpočtu

Poslanci tiež schválili návrh samosprávy na úpravu a korekciu plôch do zoznamu požiadaviek na obstaranie hromadnej zmeny a doplnku 2017 Územného plánu mesta Poprad. Poslancom sa tiež podarilo schváliť úpravy rozpočtu. Okrem aktualizácie koncepcie v oblasti tepelnej energetiky poslanci schválili 81-tisíc eur na rekonštrukciu chladenia a technickej infraštruktúry na zimnom štadióne. Systém nepriameho chladenia by sa mal zmeniť na priame chladenie ľadovej plochy čpavkom, čo by malo byť o polovicu lacnejšie, ako je to teraz. Poslanci tiež vyčlenili viac peňazí na Projekt starostlivosti o zeleň.
Ďalšie úpravy rozpočtu sa týkajú navýšenia prostriedkov na prevádzku zberného centra a na poplatky za uloženie odpadu na skládke. Zastupiteľstvo tiež schválilo presun peňazí na výkup pozemkov v lokalite Nový Juh na výstavbu nových bytov, taktiež na projekt a úpravu bezbariérového prístupu v objekte, kde je umiestnený sociálny odbor Mestského úradu. Poslanci tiež schválili peniaze na projekt parkovacieho domu na Juhu IV a projekt úpravy parkoviska pri bytovom dome Erbium. Vybudovať by sa tiež malo nové osvetlenie na Ulici Popradskej brigády. Poslanci tiež schválili peniaze na výstavbu skate parku a dokončenie terénnych úprav okolo workout parku.

Podtatranské múzeum v Poprade. Snímka: rov

Mesto zafinancuje muzeálnu expozíciu

Posledným bodom, o ktorom poslanci rokovali, bola dotácia pre Podtatranské múzeum v Poprade. Po dlhšej debate poslanci odsúhlasili poskytnutie dotácie vo výške 50-tisíc eur na zhotovenie výstavného mobiliáru v novej expozícii múzea pod názvom Poprad a okolie v zrkadle vekov. Podtatranské múzeum je už od začiatku roka 2015 zatvorené z dôvodu komplexnej rekonštrukcie. Tá bola ukončená ešte začiatkom tohto roku. Podľa riaditeľky múzea Magdalény Bekessovej múzeum plánuje sprístupniť časť expozície múzea, vrátane expozície venovanej mestu Poprad, ešte v tomto roku.
Keďže poslanci nemajú schválený plán zasadnutí na najbližšie obdobie, termín nasledujúceho zasadnutia zastupiteľstva nie je známy. Podľa zákona sa poslanci schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Najbližšie zasadnutie bude teda neplánované.

Rastislav Ovšonka