Po desiatich rokoch otvorili vo Vernári materskú školu

Celých desať rokov bola obec Vernár bez akejkoľvek vzdelávacej inštitúcie.

Starosta Vladimír Ondruš, štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák a vedúca školského úradu Alena Madzinová otvorili novú Materskú školu vo Vernári. Snímka: rov

Vo štvrtok 31. augusta tu znovuotvorili materskú školu. „Obecné zastupiteľstvo a vedenie obce sa stotožnilo s tým, že treba zastabilizovať mladých ľudí v obci. Znovuotvorenie škôlky je podľa nás investícia, ktorá sa do budúcnosti vráti,“ uviedol starosta Vernára Vladimír Ondruš. Materskú školu vo Vernári zriadili v bývalom školskom byte. Obecné zastupiteľstvo na znovuotvorenie škôlky vyčlenilo z vlastného rozpočtu vyše 60-tisíc eur. Z týchto peňazí obec nielen zrekonštruovala, ale aj kompletne vybavila škôlku novým vybavením a nábytkom. Celú prevádzku škôlky bude obec Vernár hradiť až do konca roka z vlastného rozpočtu. Ide o sumu 12-tisíc eur, z čoho bude hradiť nielen prevádzku, ale aj platy učiteliek a ďalšieho personálu. Od nového kalendárneho roka by už mala obec dostávať prostriedky na prevádzku škôlky z podielových daní. Ročné náklady na prevádzku škôlky odhaduje starosta asi na 36-tisíc eur ročne. V novom školskom roku 2017/18 nastúpilo do novej škôlky 14 detí. Kapacita novootvorenej materskej školy je 15 detí.
V obci ešte pred 15 rokmi fungovala aj základná škola, ktorú navštevovali deti 1. až 4. ročníka. Postupným sťahovaním obyvateľov, hlavne do Popradu, došlo najskôr k zatvoreniu základnej a následne aj materskej školy. Kým ešte v 70-tych rokoch mala obec vyše 1 200 obyvateľov a dostatok detí, počet obyvateľov začal postupne klesať až na súčasných približne 580 obyvateľov. Väčšina obyvateľov obce pracovala a pracuje v Poprade, kam aj rodičia vozievajú svoje deti nielen do škôl, ale aj do predškolských zariadení, napriek tomu, že bližšie je plnoorganizovaná základná škola v Hranovnici. Skladba detí v hranovnickej škole, s takmer stopercentným zastúpením rómskych detí, je však dôvodom, prečo rodičia z Vernára vozia svoje deti do popradských škôl.

(rov)

Základná škola vo Vernári zostáva naďalej zatvorená. Snímka: rov