Priemyselný park dá prácu stovkám ľudí

Spoločnosti Tatramat a GVM pripravujú v katastri obce Veľká Lomnica výstavbu nového priemyselného parku.

Ilustračná snímka: rov

Prácu by tu mohlo nájsť až do 1 500 zamestnancov. Nový priemyselný park plánujú firmy postaviť na začiatku obce Veľká Lomnica, v smere od Popradu, na sever od cesty I/66. Začiatok budúceho areálu je nad čerpacou stanicou pohonných hmôt. V súčasnosti táto plocha nie je využívaná. V minulosti slúžila ako letisko pre pristávanie malých lietadiel. Podľa Jána Miška zo spoločnosti Tatramat, termín začatia výstavby sa oproti pôvodným zámerom posúva na budúci rok. Výstavba by mala trvať približne dva roky. Starosta obce Veľká Lomnica Peter Duda nám povedal, že projekt budúceho priemyselného parku je momentálne v procese územného konania.

Priemyslený park má stáť 15 miliónov eur

Celková výmera navrhovaného priemyselného parku je 56,57 hek­tárov. Podľa zámeru by malo na ploche vyrásť deväť väčších hál, každá s plochou takmer 11-tisíc metrov štvorcových a 18 menších hál s plochou tritisíc metrov štvorcových. Celá zastavaná plocha v priemyselnom parku má byť 16,84 ha.
Súčasťou areálu budú aj verejne prístupné cesty na ploche 1,93 hektára a chodníky na ploche 1,15 hektára. Spevnené vnútroareálové plochy majú zaberať 10,5 hektára. Verejná a areálová zeleň bude mať rozlohu 26,15 hektárov. Zastavanosť pozemkov budovami má byť 30 percent, spolu so spevnenými plochami takmer 54 percent. Podľa zámeru by malo v Priemyselnom parku Veľká Lomnica nájsť prácu 1 470 zamestnancov v troch zmenách. Predpokladané celkové náklady na výstavbu celého areálu sú vyčíslené na 15 miliónov eur.

Ilustračná snímka: rov

Firmy zatiaľ nie sú známe

Momentálne ešte nie sú definitívne známi konkrétni investori o zriadenie svojich prevádzok v pripravovanom priemyselnom parku, podľa zámeru by však malo ísť o firmy rôzneho zamerania. Záujem o priestory majú logistické firmy, ktoré si tu chcú zriadiť dodávateľsko-logistický uzol zabezpečujúci výrobu, expedovanie a predaj výrobkov s možnosťou montážnych prác. Druhým okruhom firiem sú spoločnosti zaoberajúce sa výrobou polypropylénových výliskov, obalových výrobkov a výrobkov automotive. Treťou skupinou sú stavebniny. Ďalšou skupinou je kovovýroba, výroba výrobkov z plastov, gumy, výroba pružín, tlmičov – automobilový sektor, biela technika, drôtovňa a zinkovňa. Ďalší záujemca je z oblasti výroby elektrotechnických zariadení a posledný záujemca je z oblasti úpravy, balenia a distribúcie potravinových sušených produktov.

Rastislav OVŠONKA