Primátor sa postavil pred poslancov, neodstupuje

Časť poslancov vyzvala primátora na odstúpenie z funkcie.

Primátor Poprad Jozef Švagerko. Snímka: rov

Po týždňovej prestávke sa minulú stredu opäť zišli poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade, aby pokračovali v rokovaní. Z prítomných zrejme len málokto čakal, že sa pred poslancov postaví sám primátor Jozef Švagerko. Hneď v úvode vystúpil predseda klubu nezávislých poslancov Štefan Pčola, ktorý primátorovi povedal: „Ako najvyšší orgán mesta Poprad ste zlyhali, aj morálne. My, poslanci klubu nezávislých poslancov volených občanmi mesta Poprad vás opakovane vyzývame, aby ste z postu primátora mesta Poprad odstúpili. Klub nezávislých poslancov týmto vyhlasuje, že nebude schvaľovať finančné, majetkové a strategické zámery mesta do doby, kedy bude jasne, zreteľne a jednoznačne formulované vyjadrenie primátora mesta Jozefa Švagerka k odstúpeniu z funkcie primátora mesta Poprad.“ Vyhlásenie podpísalo osem poslancov. Podľa Pčolu je jediné poctivé riešenie opýtať sa vo voľbách voličov. Poslanci z klubu nezávislých poslancov zároveň odmietli schváliť navrhnutý program a navrhli rokovať len o niektorých bodoch, ktoré aj podľa nich neznesú odklad. Išlo hlavne o podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Spišskej Sobote či rekonštrukciu a zariadenie telocviční a učební na troch školách, ale aj udelenie dotácie pre Podtatranské múzeum.

Viceprimátor Pavol Gašper (vpravo) sa vzdal funkcie. Snímka: rov

Gašper vyzval poslancov na rokovanie

Už na predchádzajúcom zastupiteľstve oznámil viceprimátor Pavol Gašper, že k 31. augustu sa vzdáva funkcie viceprimátora. Na ostatnom zasadnutí podporil schválenie riadneho programu so všetkými bodmi tak, ako bolo zastupiteľstvo pripravené.
„Zaiste, zlyhanie primátora, čo sa týka dychovej skúšky, bolo morálnym prešľapom. To, či odstúpi alebo nie, je jeho rozhodnutie. My potrebujeme ísť ďalej. Je aj možnosť blokovať akékoľvek majetkové, finančné a strategické rozhodnutie, je to cesta, ale pýtam sa, dokedy? Ako poslanci mestského zastupiteľstva sme boli zvolení, aby sme rozhodovali a riadili toto mesto. Moje najlepšie vedomie a svedomie je, aby sa rokovalo a rozhodovalo o všetkom, čo toto mesto potrebuje,“ uviedol Gašper. Poslanci môžu podľa neho bojkotovať primátora. „To, či spáchal alebo nespáchal úmyselný trestný čin rozhodne niekto iný a nie my tu,“ dodal Gašper. Poslanci nemajú podľa Gašpera brzdiť rozvoj mesta, napríklad aj spôsobom, že nebudú hlasovať o dôležitých záležitostiach mesta. Momentálne  dianie v zastupiteľstve označil za politikárčenie.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Primátor je pripravený niesť následky

„Útek nie je riešenie. My neriešime veci, ktoré chce primátor. Riešime veci, ktoré tu riešia ľudia, celý úrad, zastupiteľstvo. Poznám svoje práva aj povinnosti. Ako človek som zlyhal, mrzí ma to. Čo sa týka právnych vecí, nebudem sa k tomu vyjadrovať, ani sa nemôžem,“ reagoval primátor Jozef Švagerko. Zároveň vyjadril presvedčenie, že poslanci budú pokračovať v rokovaní zastupiteľstva. Primátor je pripravený niesť následky za svoje konanie, ale momentálne z postu primátora neodstúpi a bude čakať na rozhodnutie súdu. „Mesto nenechám. To by som bol zbabelec, keby som utiekol z boja,“ dodal primátor.
Poslanci následne navrhnutý program zasadnutia neschválili, chýbal jeden hlas. Podporili len oklieštený program, ktorému sa venujeme v samostatnom príspevku.

Rastislav OVŠONKA