Spišské zemiaky sú značkou kvality

Zemiakari zo Spiša povýšili zemiaky, ktoré sú ešte stále typickou plodinou pre tento región, na vyššiu úroveň.

Zemiaky sú pre nás požehnaním. Snímka: rov

Tie najkvalitnejšie budú niesť známku kvality Spišské zemiaky. „Spišský zemiakarský jarmok v Spišskej Belej funguje už 15 rokov. Dá sa povedať, že za to obdobie sa ľudia naučili kupovať zemiaky podľa vonkajšej kvality, ale nedozvedia sa, že zemiaky po uvarení majú svoju farbu, vôňu, chuť, múčnatosť aj tmavnú, teda majú ďalšie senzorické vlastnosti, ktoré pri kúpe nezistia. My chceme práve tieto vlastnosti vyzdvihnúť. Spišským zemiakom sa môže stať len určitá partia odrody, ktorá sa na tieto vlastnosti otestuje,“ informoval vedúci skúšobnej stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej Marián Tokár.

Symbolické zbieranie poslednej úrody na Spišskom zemiakarskom jarmoku v Spišskej Belej. Snímka: rov

Zemiaky s certifikátom

Každá vzorka z testovanej odrody dostane certifikát, kde budú uvedené všetky vlastnosti, ako je farba, vôňa, chuť či múčnatosť konkrétnej partie zo skúšanej odrody. „Ide o to, aby naša skupina dostala zemiaky na vyššiu úroveň, aby ľudia pochopili, že zemiaky aj rozdielne voňajú, chutia či vyzerajú a aby si ich podľa toho aj vyberali. My chceme práve túto kvalitu zemiakov chrániť a garantovať,“ uviedol Tokár. Na značku nebude mať nárok automatický celá odroda, ale len zemiaky z otestovanej partie. Najlepší zemiak bude môcť dostať sto bodov, aj keď podľa Tokára takýto zemiak ani neexistuje, pretože každý má nejaý nedostatok. Nárok na označenie certifikátom regionálnej značky Spišské zemiaky budú môcť získať tie, ktoré dostanú aspoň 60 bodov stolovej hodnoty.
Prvou odrodou, ktorá získala certifikát regionálnej značky Spišské zemiaky, je odroda Marianka od spišskobelianskej firmy Slovbys. Prvú várku Spišských zemiakov ponúkala spoločnosť aj na jarmoku v Spišskej Belej. „Máme už otestovaných ďalších šesť odrôd, ktoré splnili podmienky pre získanie regionálnej značky Spišské zemiaky,“ dodal Tokár. Certifikované zemiaky sa podľa neho nebudú dať kúpiť v obchodných reťazcoch. Predávať by sa mali najmä v lokálnych predajniach, prípadne priamo u výrobcov alebo na miestnych trhoch a jarmokoch.
Za značkou Spišské zemiaky, ako aj za procesom certifikácie, je miestna skupina, ktorá bola pri zrode Spišského zemiakarského jarmoku. Okrem troch výrobných podnikov AT Tatry, PD Tatry a Slovbys je to aj ÚKSUP Spišská Belá a mesto Spišská Belá. Do budúcnosti sa iniciátori nebránia pridať medzi certifikujúce osoby aj ďalších výrobcov alebo univerzitu, ktorá bude schopná robiť technologické rozbory kvality zemiakov.

Centrum podpory regionálneho rozvoja prezentovalo na jarmoku miestnych producentov. Snímka: rov

Neprezentovali sa len výrobcovia zemiakov

Na Spišskom zemiakarskom jarmoku sa prvýkrát predstavilo aj kežmarské Centrum podpory regionálneho rozvoja v Kežmarku. „Už dlhšie robíme na koncepcii podpory miestnej ekonomiky a tá podpora by sa mohla odraziť cez poľnohospodárstvo. Aj preto sme pripravili prezentáciu 15 lokálnych producentov,“ uviedol vedúci centra Milan Gacík. V Spišskej Belej tak dostali priestor miestni výrobcovia lekvárov, výrobcovia a spracovatelia mlieka, bylinkových čajov, medu, spracovatelia mäsa, ale aj umeleckí remeselníci. „Je to prvý pokus, ktorým chceme ukázať, že v regióne sú výrobcovia a pomôcť im nielen s marketingom, ale v konečnom dôsledku aj s odbytom. Chceli sme ukázať verejnosti, že aj okolo nich tvoria ľudia, o čom sa možno nevie a usilujeme sa o to, aby to celé bolo férové,“ dodal Gacík. Čestné to má byť nielen spôsobom výroby a spracovania, ale férová by mala byť aj cena, ktorá je odrazom toho, že nejde o strojovú výrobu. Podobne, ako si zemiakari zaviedli regionálnu značku kvality Spišské zemiaky, by mohli podľa Gacíka v budúcnosti vzniknúť podobné značky aj v prípade ďalších produktov vyrábaných v regióne. „Nejde tu o súťaž, ide skôr o to, keď hovoríme o férovosti, aby bola v kvalite. To znamená, aby bol tlak na kvalitu,“ dodal Gacík.
Jubilejný 15. Spišský zemiakarský jarmok sa konal v Spišskej Belej v sobotu 23. septembra. Podujatie negatívne poznačilo počasie. Neskôr sa však počasie umúdrilo a hlavný program si mohli návštevníci užívať už bez dáždnikov. Na jarmoku sa predstavili viacerí miestni pestovatelia a spracovatelia zemiakov. Návštevníci mohli ochutnať zemiaky upravené na viacero spôsobov.

Rastislav Ovšonka