Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 36. týždeň

* Celá novinová strana týždenníka Karpathen Post bola 13. septembra venovaná projektu premeny hradu v Kežmarku na múzeum. Dr. Oskár Szelényi kládol dôraz najmä na presťahovanie Karpatského múzea z Popradu, ďalej bola v návrhu expozícia mesta, galéria Tatier a Galéria Ferdinanda Katonu. Projekt bol taký precízny a podpora autorít taká veľká, že Popradu strata Karpatského múzea reálne hrozila.
* Uhorská obchodná banka, a. s., vstúpila do Vysokých Tatier s veľkými plánmi prostredníctvom fakticky svojej spoločnosti ÉGISZ. Odkúpila akcie vlastníka električky Phoebus a deklarovala veľkú výstavbu v priestore medzi lokalitami Tatranská Polianka a Danielov dom. (Pikantné na banke bolo, že v nej bol kapitál vojnových nepriateľov, teda Uhorska a Anglicka.)
* Vo Veľkej mal výročné zasadnutie spolok obecných a okresných notárov zo Spišskej župy. Obsah rokovania bol štandardný, ale jeden bod vzbudil predsa len verejný záujem. Páni totiž prerokovali ceny notárskych úkonov v roku 1918. Nehádajte, zvýšili sa!
* Župné zhromaždenie organizácií Červeného kríža prinieslo okrem bežných záležitostí aj dva závažné kroky. Predovšetkým sa do boja s tuberkulózou s novým programom vložil Spolok spišských lekárov a lekárnikov. Druhým dôležitým krokom bolo, že vecne príslušné úrady budú vojakov zo Spiša, ktorí ochoreli na tuberkulózu, posielať len do sanatória v Dolnom Smokovci.
* Generálny štáb c. a k. armády zrejme začal pripravovať nejakú ofenzívu, lebo boli zastavené všetky dovolenky pre vojakov na fronte. Toto opatrenie sa dotýkalo aj vojsk uhorských honvédov.
* Krásne septembrové dni využili pedagógovia kežmarských škôl k výletom svojich žiakov do Tatier. Sto žiakov putovalo po historických mestách Spiša, ale aj po kúpeľoch v Galícii. Žiačky dievčenskej meštianky pobudli niekoľko dní na Sliezskom dome a podnikali túry vo Velickej doline. No a napokon túto turistickú inváziu zavŕšili kežmarskí študenti výstupom na Slavkovský štít z Hrebienku. V jednom dni ich vystúpilo na vrchol 140.

(arg)