V Hradisku majú 99 obyvateľov, streetbalové ihrisko aj nové zastávky

Hradisko má trvale prihlásených 99 obyvateľov, čo sa premieta aj do rozpočtu obce. No i napriek tomu sa nám podarilo preinvestovať nemalé financie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Čiastočne sme rekonštruovali interiér obecného úradu, došlo k výmene okien a radiátorov a úplnej rekonštrukcii kotolne. Vyvŕtali sme aj studňu pre obecný úrad. Ďalšou investíciou bolo vybudovanie streetbalového ihriska a ihriska pre deti do 12 rokov so šmýkačkou a hojdačkami a tiež úplná rekonštrukcia autobusových zastávok, kde boli staré plechové zastávky nahradené novými murovanými. Obci sa podarilo zrekonštruovať i najproblematickejší priepust vody a opraviť časť vozovky v obci. Poslednou z tejto rozsiahlej investície bola revitalizácia miestneho cintorína.

Obec Hradisko má svoju prvú monografiu. Snímka: rov

V minulom roku sa nám podarilo dokončiť úplnú rekonštrukciu kuchyne v budove obecného úradu a dovybaviť ju inventárom pre kapacitu sto ľudí. V tomto roku sme kompletne zrekonštruovali toalety v budove obecného úradu. Osobne ma mrzí, že keď sa chceme uchádzať o financie z fondov, problémom je spoluúčasť obce, čo je neraz v našom prípade nereálne. V decembri 2016 sme uviedli do života prvú monografiu Hradisko – obec v lone Levočských hôr. Nesmierne ma teší, že sa nám podarilo vydať po dvoch rokoch náročnej práce túto monografiu, o ktorej sa dozvedajú aj za hranicami nášho kraja.

Stanislava Kellnerová,
starostka obce Hradisko

O monografii Hradisko – obec v lone Levočských hôr si prečítate na:

http://www.podtatranske-noviny.sk/2017/01/obec-ktoru-nenasiel-mor-ci-cholera-ma-svoju-knihu/