V Kežmarskom lýceu vystavujú vzácne Lutherove tlače

Výstavu Kežmarok a reformácia otvorili v lýceu pri príležitosti 300. výročia posvätenia artikulárneho kostola a 500. výročia reformácie.

Na výstave uvidíte aj sochy z oltára pôvodného dreveného kostola. Snímka: jat

Kežmarský cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. oslavuje v tomto roku hneď dve významné výročia. V nedeľu 27. augusta po bohoslužbách sprístupnili v lyceálnej knižnici výstavu so vzácnymi reformačnými listinami či dokumentmi súvisiacimi so stavbou dreveného artikulárneho kostola. Kežmarok tohto roku získal aj titul Európske mesto reformácie ako mesto, ktoré sa ako jedno z prvých prihlásilo k reformácii.

„Všetko sú to originálne diela, ktoré vyšli v Nemecku za čias Lutherovho života.“

 

Roman Porubän
zborový farár

Lutherove listiny

Výstava sa začína ukážkou matriky Matricula Moleriana, ktorá hovorí o dejinách cirkvi na Spiši z roku 1520, dozvedáme sa z nej o miestach, kde sa čítali Lutherove reformačné tézy. „Vystavujeme staré reformačné spisy,  dokonca začíname ešte predreformátormi. Je možné vidieť Postilum majstra Jána Husa a po ňom sú vystavené diela nemeckého reformátora Martina Luthera. Všetko sú to originálne diela, ktoré vyšli v Nemecku za čias jeho života,“ hovorí zborový farár Roman Porubän. Uvidíte aj diela Lutherovho spolupracovníka Filipa Melanchtona, zostavovateľa augsburského vierovyznania. Melanchtonove spisy pochádzajú tiež z čias jeho života.

Exponáty sú z vlastného zbierkového fondu

Lyceálna knižnica si ani jeden exponát nezapožičala, všetky pochádzajú z vlastného zbierkového fondu. „Tlače tu prišli rôznymi spôsobmi, buď prostredníctvom študentov, ktorí v tom čase študovali na nemeckých univerzitách alebo boli dokonca priamymi žiakmi Luthera a Melanchtona, alebo prostredníctvom obchodníkov, ktorí tu tlače priniesli. Zachovali sa v šľachtických rodinách a odovzdávali sa z pokolenia na pokolenie,“ vysvetľuje Roman Porubän.

Tlače sa do Kežmarku dostali mnohými spôsobmi. Niektorí priniesli študenti, ktorí boli žiakmi samotného Luthera. Snímka: jat

V 18. storočí dala Mária Terézia mestu zákaz, aby akýmkoľvek spôsobom podporovalo lýceum. Rektori vyzvali študentov a profesorov, aby darovali kežmarskému cirkevnému zboru svoje súkromné zbierky kníh. A práve v súkromných zbierkach boli zachované tlače od Martina Luthera alebo Filipa Melanchtona. Na výstave si pozriete aj ukážku biblií v rôznych jazykoch. Keďže reformácia kládla dôraz na materinský jazyk, uvidíte aj slovenskú bohoslužobnú literatúru – napríklad pôvodnú Cithara Sanctorum, tzv. Tranoscius.

Zmluva s organárom

Kežmarčanov budú zaujímať aj exponáty súvisiace so stavbou dreveného kostola. „Máme originálne listiny od švédskeho kráľa Karola XI. alebo dánskeho kráľa Kristiána V., ktorými povolili na svojom území zbierku na stavbu  dreveného artikulárneho kostola. Vystavené sú aj poverovacie listiny pre tých, ktorí zbierali financie na stavbu dreveného kostola a zároveň aj zmluvy, napríklad zmluva s organárom s Vavrincom Čajkovským, ktorý zhotovil do dreveného kostola organ,“ hovorí Roman Porubän.

Do dreveného artikulárneho kostola z roku 1717 sa umelci vďaka výnimočnému priestoru a skvelej akustike radi vracajú.  Snímka: Zdenko Hanout

Uvidíte aj šopronské artikuly, dobové fotografie dreveného kostola či bohoslužobné nádoby, ktoré sa používali v drevenom kostole a sochy dvoch anjelov svetlonosov, ktoré boli súčasťou oltára prvého dreveného kostola z roku 1687. Jeho podobu historici nepoznajú. Súčasná podoba dreveného artikulárneho kostola pochádza z roku 1717. Výstavu si môžete pozrieť počas pracovných dní  až do konca roka.

Jana TOMALOVÁ