V Zamagurí vznikne stála divadelná scéna

V regióne Pienin a Zamaguria vzniká nové kultúrne centrum Ramagu Ateliér.

Divadlo Ramagu zakladá prvú stálu divadelnú scénu na Zamagurí. Snímka: Divadlo Ramagu

Za projektom je Divadlo Ramagu, ktoré pôsobí v regióne od roku 2009. „Ramagu Ateliér je priestor pre kultúru a spoločenský život v regióne Zamagurie, ktorý otvorí svoje brány na jeseň tohto roku. Kolektív Divadla Ramagu vybudoval v Spišskej Starej Vsi stálu scénu, ktorej primárnou úlohou bude prinášať do regiónu umenie vo forme divadla, kina, koncertov či vzdelávacích kurzov,“ informoval principál a zakladateľ divadla Lukáš Marhefka.

Na kultúru treba ľudí naučiť

Ramagu Ateliér chce byť miestom realizácie mnohých projektov nielen pre divadelníkov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá si osvojí možnosti Ateliéru. Rozhodnutie vybudovať Ramagu Ateliér prišlo v roku 2015, po šiestich rokoch fungovania divadla. Rekonštrukcia sídla Ateliéru trvala dva roky a dnes je vo fáze finalizácie. „Tento projekt nebol podporený Prešovským samosprávnym krajom ani fondmi Európskej únie. Kolektív sa však napriek tomu nevzdal a na rekonštrukciu priestorov si peniaze požičal,“ dodal Marhefka. Do ateliéru sa vojde asi 90 ľudí, čiže pôjde o komorný priestor. Snom členov divadla je, aby sa v dedinkách na Zamagurí nechodilo pravidelne len na futbal, ale aj na kino či divadlo. „Požadovaný efekt však očakávam o päť až desať rokov. Na kultúru treba niekedy ľudí naučiť,“ dodal Marhefka.

Ilustračná snímka: Divadlo Ramagu

Umenie nás obohacuje a podnecuje

Zamestnanci Divadla Ramagu sa nevenujú len divadelnej tvorbe. Zaoberajú sa aj tlačou, keďže sú aj producentom regionálneho mesačníka Zamagurské noviny. Ako divadelníci prinášajú každý rok nové divadelné inscenácie, ktoré podliehajú hodnoteniam odbornej poroty na postupových prehliadkach, ktoré pravidelne navštevujú, výsledkom čoho sú úspechy na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni, ktoré ich zaväzujú k tvorbe, ktorá spĺňa aj náročnejšie kritériá kvalitného neprofesionálneho divadla. Divadlo Ramagu má dnes štyroch zamestnancov. Ramagu je aktívne aj na kultúrno-spoločenskej úrovni, ako organizátor mnohých kultúrnych podujatí. „V Zamagurí a Pieninách majú ľudia málo možnosti naplánovať si pravidelné kultúrne vyžitie. Za kinom, divadlom, hudbou sa musí cestovať desiatky kilometrov, a to je problém. Som presvedčený, že styk s umením nás robí duševne bohatšími a podnecuje vzdelanostnú úroveň a formovanie názorov. Prečo by mali byť naši ľudia ochudobnení o takéto možnosti,“ pýta sa Marhefka.
Divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi je umelecký kolektív mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pôsobiť na poli umenia v oblasti Pienin a Zamaguria. Vzniklo v roku 2009. Jadro tímu tvoria prevažne vysokoškolskí vzdelaní ľudia do 30 rokov, ktorí aj napriek ponukám zo západu ostali doma a rozhodli sa oživiť re­gión.

(rov)