Železnice končia modernizáciu popradskej stanice

V stredu sa končí tretia a posledná etapa rekonštrukcie a modernizácie Železničnej stanice Poprad-Tatry.

Železničná stanica Poprad-Tatry po rekonštrukcii. Snímka: rov

„Predmetnou stavbou sa sfinalizuje celý projekt modernizácie popradskej železničnej stanice, čím sa zvýši kultúra cestovania a stanica sa dostane na európsku úroveň,“ informovala Ivana Popluhárová zo Železníc Slovenskej republiky. V rámci tejto etapy sa zrekonštruovali reštauračné priestory, prestupová hala a nástupiská Tatranských elektrických železníc. Vykonala sa komplexná rekonštrukcia opláštenia haly, obnova vonkajšieho a vnútorného podhľadu, obnova osvetlenia a podláh, očistila a obnovila sa strešná krytina, nátery oceľovej konštrukcie a zvody dažďovej vody. Pribudli nové vchodové dvere a asfalt na nástupištiach električky. Zrekonštruovali sa aj rozvody plynu, kotolňa, pribudol nový kamerový systém, požiarna signalizácia a rozhlas. Obnovou prešla aj fasáda prestupovej haly. Rekonštrukciu za takmer 3,674 milióna eur začala firma TEXO Partner v januári 2016.

Aj po rekonštrukcii je prechod cez električkovú trať zakázaný. Snímka: rov

Stanica je pod pozorným okom kamier

Ani po rekonštrukcii a modernizácii prestupovej hay a nástupišťa električky nebude električkový nadjazd určený pre chodcov, ktorí si tadiaľ skracujú cestu do mestských častí Veľká a Spišská Sobota. „Prestupová hala TEŽ nebola plánovaná ako prístupová cesta, t.j. chodník pre peších obyvateľov časti mesta Veľká a Spišská Sobota a je to označené zákazom prechodu. Pre obyvateľov uvedených častí mesta na prechod cez trať slúži tzv. velický most na žilinskom zhlaví a podchod pre peších zo Spišskej Soboty na košickom zhlaví. Zo strany ŽSR sa nepripravuje žiadna zmena,“ uviedla Popluhárová. Keďže v rámci poslednej etapy modernizácie pribudol aj nový kamerový systém, chodci by si mali dávať pozor, aby zbytočne neplatili pokutu.
Za posledných 12 rokov investovali Železnice Slovenskej republiky do modernizácie popradskej stanice vyše 37 miliónov eur. Najviac peňazí, vyše 28,622 milióna eur, zhltla výstavba podchodov a nástupíšť a rekonštrukcia tratí v rokoch 2006 a 2007. Vyše 5,113 milióna eur stála obnova hlavnej budovy stanice v rokoch 2008 až 2010. Posledná etapa stála takmer 3,7 milióna eur.

Železničná stanica Poprad-Tatry je po komplexnej rekonštrukcii. Snímka: rov

Na stanici pribudne reštaurácia

Po dlhých rokoch by sa mohli cestujúci na popradskej stanici dočkať aj normálnej reštaurácie, kde sa budú môcť najesť. „Po ukončení rekonštrukčných prác budú priestory bývalej reštaurácie ponúknuté do nájmu formou ponukového konania, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke železníc. Priestory bufetu v prestupovej hale TEŽ budú po ukončení rekonštrukcie sprevádzkované ako reštaurácia,“ uviedla Popluhárová.
Aj popradskú železničnú stanicu trápia bezdomovci a asociáli, ktorí nezriedka obťažujú a znepríjemňujú cestovanie. Vyriešeniu tohto problému zatiaľ nepomohli ani doterajšie rekonštrukcie stanice. „ŽSR na riešenie uvedeného problému využíva hliadku Železničnej polície a v rámci objednávky aj služby súkromnej bezpečnostnej služby. Spomenutí asociáli sú často klientmi reštauračných zariadení v blízkosti stanice a niektoré pozemky v okolí stanice sú majetkom uvedených zariadení,“ povedala o riešení tohto problému I. Popluhárová. Niektorí z nich využívajú elektrickú zásuvku pri vchode do stanice aj na nabíjanie mobilných telefónov. „Neobmedzený prístup k elektrickej zásuvke nie je štandardnou ponukou služieb ŽSR, zásuvku na popradskej stanici využíva upratovacia firma na stanici,“ dodala Popluhárová.

Rastislav OVŠONKA