Cyklobudúcnosť spojenia Kežmarok – Poprad brzdia nevysporiadané pozemky

Cez katastrálne územie Veľkej Lomnice a Huncoviec sa preveziete možno už o dva roky. Kežmarok a Poprad stále vysporiadavajú pozemky.

Veľká Lomnica a Huncovce sú k cyklochodníku omnoho bližšie ako Poprad a Kežmarok . Ilustračná snímka: mam

Obce Huncovce a Veľká Lomnica kompletizujú dokumenty, do 10. novembra sa totiž plánujú zapojiť do tretej etapy projektu Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier. Podľa slov Radoslavy Krafčíkovej, poverenej riadením Združenia Euroregión Tatry,  by mal cyklochodník slúžiť najneskôr v roku 2020. „Projekt podávame v rámci výzvy štandardných projektov programu Interreg Poľsko-Slovensko. Ak všetko dobre pôjde, malo by to byť do konca roka 2019,“ povedala Krafčíková. Na časť projektovej dokumentácie prispel Euroregión Tatry, časť si financovali obce a mesto. Gro financií na cyklochodník príde z externých nenávratných zdrojov.

V Huncovciach sa pohli ľady

Situácia s vysporiadaním pozemkov sa v Huncovciach rozuzlila. „Z celového počtu 78 pozemkov v súkromnom vlastníctve fyzických osôb je potrebné ešte vysporiadať 15 pozemkov v trase cyklochodníka. Všetky ostatné pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu sú vysporiadané,“ povedal starosta Huncoviec Jozef Majerčák. V smere z Kežmarku pôjde cyklochodník tesne po existujúcej pravostrannej hrádzi rieky Poprad. Pod turbínou je navrhnutá lávka cez rieku Poprad. Po križovaní so Železničnou ulicou trasa pokračuje po pravostrannej hrádzi prívodného kanála až na koniec úseku, kde sa plynulo napája na cyklochodník v katastri Veľkej Lomnice. Dĺžka chodníka v katastri Huncoviec je 2,8 km.

Komplikácie s lávkami

Katastrálne územie Huncoviec a Popradu-Matejoviec spojí 3,5 kilometra dlhý cyklochodník. Veľká Lomnica je v týchto dňoch vo finálnej fáze vybavovania stavebného povolenia, podľa starostu Petra Dudu by problémy s jeho vydaním byť nemali. „V smere od Huncoviec prechádza chodník popod most, ktorý je medzi obcami Huncovce a Veľká Lomnica.

Ďalej prechádzame okrajom jazdeckého areálu, dostávame sa na Popradskú ulicu. V blízkosti železničného mosta za Veľkou Lomnicou v smere do Popradu-Matejoviec budeme musieť postaviť lávku. Na úrovni čistiarne odpadových vôd by sme sa mali napojiť na Matejovce,“ povedal Duda. Cyklochodník musel byť projektovaný tak, aby nekrižoval frekventovanú cestu smerom na Poprad ani železničnú trať. Preto v katastrálnom území Veľkej Lomnice  musia postaviť až štyri lávky.

Starosta Veľkej Lomnice Peter Duda ukazuje, kadiaľ pôjde plánovaný cyklochodník. Snímka: mam

Poprad po vlastnej osi

Cyklodoprave aj turizmu by pomohlo spojenie Kežmarku a Popradu. Mestá však novembrové termíny nestíhajú. „Vzhľadom na zložitosť prípravného procesu, ako aj vysporiadania pozemkov, sa samospráva rozhodla do spoločného projektu nezapojiť, aby  neohrozila úspešnosť celého spoločného projektu,“ tvrdí hovorca Popradu Marián Galajda. Podľa jeho slov bude trasu Poprad – Veľká Lomnica mesto riešiť iným spôsobom financovania. Kežmarok má problém s 800-metrovým úsekom smerom na Huncovce. „Momentálne sa tento úsek vysporiadava, po vysporiadaní budeme pracovať na spojení Kežmarku s Huncovcami s následným pokračovaním na Poprad a Svit,“ povedal primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Podľa jeho slov sú po vysporiadaní pozemkov schopní reagovať rýchlo. Cyklochodník v rámci Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier má mať dĺžku 250 km, z toho na poľskej strane je to 80 a na slovenskej 170 km.

(jat, mam)