Milbach je opäť horúcou témou

Mesto Vysoké Tatry zatiaľ nemá rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v písomnej podobe.

Aj Mestský úrad vo Vysokých Tatrách leží na problémových pozemkoch.. Snímka: rov

Tatranskí poslanci sa na minulotýždňovom riadnom zasadnutí vrátili ku kauze Milbach. Dôvodom bolo, že na mimoriadnom zasadnutí v polovici septembra „zabudli“ schváliť uznesenie, ktorým chceli vytvoriť komisiu na rokovanie so zástupcami urbárskeho spoločenstva, ako i ďalší postup v celom prípade. Vtedy síce schválili rôzne pozmeňovacie návrhy poslancov, ale neschválili uznesenie, keďže „nebolo predložené, lebo komisia nebola vyzvaná. Jednoducho neexistuje uznesenie z posledného mestského zastupiteľstva,“ uviedol viceprimátor Jozef Janiga.

Poslanci chcú ešte ďalej rokovať

Vytvorenie komisie sa im nakoniec nepodarilo schváliť ani na ostatnom zasadnutí. Tu však už mali na to iný dôvod. Diskusiu k celému bodu odštartovala slovná prestrelka medzi primátorom Jánom Mokošom a poslancami, najmä viceprimátorom Jozefom Janigom. Obe strany si navzájom vytýkali, kto viac môže za neúspech mesta v celom prípade okolo vlastníctva pozemkov Milbach. „Navrhované uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia by bolo z časového hľadiska nevykonateľné,“ uviedol Janiga. Poslanci však prijali nové uznesenie, ktorým zaviazali prednostu, aby ich týždenne informoval o vývoji v celej kauze okolo Milbachu. „Ja nechcem fabulovať. Nechcem si vymýšľať, čo bude ďalej. Musíme sa oboznámiť s celým problémom, určite budeme rokovať,“ dodal Janiga. Poslanci zároveň dostali v písomnej podobe základné informácie o celej kauze, ktoré si budú môcť teraz naštudovať. Na zastupiteľstve tiež odznelo, že za právnické služby mesto v tomto prípade zaplatilo právnickej kancelárii Františka Komku už vyše 140-tisíc eur. Primátor Ján Mokoš však upozornil, že v tejto sume sú zahrnuté aj náklady na iné prípady, nielen na prípad Milbach.

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš je za dohodu s Milbachom. Snímka: rov

Primátor je za dohodu

Podľa primátora Vysokých Tatier Jána Mokoša mesto už robí na analýze ekonomických a právnych dopadov a možností mesta v celej kauze. „Až keď príde písomné rozhodnutie Najvyššieho súdu, uvidíme, aké bude zdôvodnenie,“ povedal primátor. Mesto má podľa neho stále niekoľko možností, ako v celom spore postupovať. Jednou z nich je aj ústavná sťažnosť. „Môžeme ísť do dohody, cestou ústavnej sťažnosti, kúpy, nájmu alebo do iného rokovania. Možností je viac a na dohodu sú potrební vždy dvaja. Ešte záleží na tom, či s tým Milbach bude súhlasiť,“ uviedol primátor. Zároveň si myslí, že určitý podiel na celom probléme má aj štát, ktorý je podľa neho čiastočne zodpovedný za celú situáciu. Primátor sa chce obrátiť aj na národnú radu a vládu so žiadosťou o pomoc pri riešení tejto situácie. Mesto Vysoké Tatry bolo zriadené v roku 1947 nariadením Slovenskej národnej rady, ktorého aplikácia v praxi vyústila podľa Mokoša v nesprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tento stav následne poškodil mesto. „Demokracia priniesla aj iné možnosti a niekedy aj nie najčistejšie cesty. Keď dostaneme písomné rozhodnutie, budeme ho rešpektovať a budeme hľadať cesty, aby boli čo najmenšie dopady na chod mesta a samosprávu, ale aj na občanov mesta a následne aj návštevníkov,“ povedal primátor. Ján Mokoš preferuje v celej kauze Milbach dohodu. Prípad budeme aj naďalej sledovať.

Rastislav Ovšonka