Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1930

Rozhodnutie o letisku

Letisko Poprad-Tatry. Snímka: mam

V celom svete zúrila v roku 1930 hospodárska kríza a v New Yorku skolaudovali vtedy najvyššiu budovu sveta Empire State Building. V česko-slovenskom parlamente diskutovali o platnosti Pittsburgskej dohody a keď ju teda uznali, tak predseda SNS Martin Rázus chcel (práve v rámci dohody) autonómiu pre Slovensko. V júni sa na Štrbskom plese konala konferencia štátov Malej dohody. Na linke Praha – Bratislava – Košice – Užhorod sa začala pravidelná osobná letecká preprava.
Dnes to bude o letectve a lietaní! V Poprade sa traduje, že myšlienku leteckej dopravy, letiska a vôbec lietania pod Tatry priniesol Baťa. Nie je to pravda! Bol tu predovšetkým záujem vlády ČSR rozvíjať leteckú dopravu. V odbornom časopise Letectví sa v č. 10/1930 na str. 397 dočítame, že Ministerstvo verejných prác „…navázalo též jednání o získání vhodných pozemků pro letiště s městskými radami v Ružomberku, Žilině, Popradu a Liptovském Svatém Mikuláši. Letiště ta jsou v plánu pro další vývoj naší vnitrostátní dopravní letecké sítě.“ Nemyslime si, že neskoro, lebo napr. rozhodnutie o vybudovaní civilného letiska v Prahe má dátum 24. marca 1929.
Treba povedať, že v česko-slovenskej spoločnosti sa letecká doprava tešila veľkej pozornosti vďaka Masarykovej leteckej lige, založenej v roku 1926. Jej pobočky vznikali veľmi rýchlo po celej republike a stalo sa tak aj v Poprade najmä vďaka Adolfovi Janouchovi (či Janoušovi). Ukázalo sa, že práve letiská by mali byť tým stimulom, ktorý zatraktívni činnosť Ligy. Veď kým pri vzniku pobočky v Poprade v roku 1926 sa k nej hlásilo 560 evidovaných členov, na 2. valnej hromade 29. januára 1927 sa zúčastnilo iba 11 jej členov. Vo výbore takmer výlučne vojaci, ktorí zrejme tvorili podstatnú časť členov pobočky. Z civilistov čítame také mená ako sudca Dr. Miffek, podnikateľ Geruška či pôvodne pivovarský sládok Janouch…
Vráťme sa však k letisku. Nasledovali, ako je už v našom kraji zvykom, zdĺhavé rokovania o mieste a spôsobe nadobudnutia pozemkov. To, že sa rokovania dohodou uzavreli až 20. apríla 1938, nebolo už vinou ministerských úradníkov a až tu možno posúdiť významný vplyv Baťovej firmy: Napokon je o tom celom pomerne obsiahla zápisnica v našom spišskosobotskom archíve.
Rok 1930 bol teda tým rokom, ktorý možno v Poprade a vôbec pod Tatrami považovať za štartovací našej leteckej dopravy. Á propos, mali sme na spomenutom ministerstve veľkého priaznivca v osobe Ing. Václava Roubíka, ale to už je iný príbeh.

Mikuláš Argalács