Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1932

Tak sa vtedy vybavovalo

Hospodárska kríza vrcholila, na Slovensku hlásili 185 784 nezamestnaných. Do štrajkujúcich a demonštrantov strieľali žandári v Polomke, Telgárte, Holíči aj v Pohorelej. V Trenčianskych Tepliciach bol zjazd mladej slovenskej inteligencie a odzneli kritické slová na postup vlády voči Slovensku. V októbri vo Zvolene HSĽS a SNS vytvorili autonomistický blok. Padla Udržalova vláda a ministerským predsedom sa stal Jan Malypetr. Ten mal vraj Tatry veľmi rád…

Poštový a telegrafný úrad Poprad 2 v 30-tych rokoch 20. storočia. Snímka: archív Poštového múzea

Keďže záujem o Tatry zo strany českých turistov bol stále väčší, rástli aj nároky na služby. Najmä „rozmaznaní“ Pražáci požadovali telefonické a telegrafné služby prakticky nepretržite – a problematika sa dostala až do parlamentu.
Sociálni demokrati Rudolf Chalupa a František Seidl interpelovali ministra pôšt Dr. Emila Frankeho vo veci riadneho vybavenia poštového úradu v Poprade. Stalo to sa v marci 1932 a už 28. apríla t. r. dostávajú páni poslanci odpoveď, z ktorej vyberám:
„Ministerstvo pošt a telegrafů zavedlo výnosem ze dne 17. dubna 1931, čís. 19, 885/XII u poštovních úřadů Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnice úřední hodiny v telefonní a telegrafní službě od 7 (v zimní době od 8) do 21 h. (nikoliv do 18 h., jak uvádí interpelace), a to po celý rok. Do té doby byly úřední hodiny u těchto úřadů nejednotný a omezeny. Telefonní provoz v celé tatranské oblasti je soustředěn již nyní v telefonní ústředně v Popradě, která má službu 7 (8) – 21 h., odkud pak lze dosíci spojeni na všechny strany. Zavedení celonoční nebo půlnoční telefonní služby jen u poštovního úřadu Poprad 1 nemělo by valného praktického významu, jelikož připojené ústředny mají službu nejvýše do 21 hodin.
Zavedení pak celonoční nebo půlnoční služby vyžádalo by si ročního nákladu asi 63. 000 Kč, resp. 18. 400 Kč. Tento náklad nebyl by ani zdaleka kryt, vzhledem k nepatrnému nočnímu telefonnímu provozu, provozními příjmy.
Ministerstvo pošt a telegrafů má stále na zřeteli potřeby telefonního provozu tatranské oblasti a hledí zdokonalovati zařízen, jak po stránce technické, tak i provozní, pokud ovšem k tomu jsou prostředky po ruce. Rovněž při významnějších sportovních podnicích, sjezdech a pod., vychází poštovní správa předneseným žádostem i upozorněním příslušných korporací do krajnosti vstříc tím, že činí zvláštní opatření.“
Takže, takto to vtedy fungovalo v Česko-Slovensku.

Mikuláš Argalács