Sezónna uzávera chodníkov zrejme nakoniec bude aj bez návštevného poriadku

Tatranský národný park je stále bez platného návštevného poriadku. Sezónnu uzáveru zrejme upraví rozhodnutie prešovského okresného úradu.

Sezónnu uzáveru má zaviesť samostatné rozhodnutie Okresného úradu v Prešove. Ilustračná snímka: rov

Ešte v máji tohto roku vyjadril riaditeľ Správy Tatranského národného parku presvedčenie, že do jesene by mohol byť schválený nový Návštevný poriadok TANAP-u. Ten nemá národný park už od roku 2002, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane prírody a krajiny, čo si „nevšimli“ ani kompetentné úrady. Podľa najnovších informácií to vyzerá tak, že nový návštevný poriadok na jeseň ani do konca roka najstarší národný park u nás nebude mať. „Stanoviť presný termín vyhlásenia nového návštevného poriadku je náročné. Bolo by vhodné, ak by začal platiť od otvorenia nasledujúcej letnej turistickej sezóny v roku 2018. Úsilie Správy TANAP-u je vyvíjané práve týmto smerom,“ uviedol pre Podtatranské noviny Maroš Peiger zo Správy TANAP-u.
Potvrdzuje to aj vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov Miroslav Benko. „Návštevný poriadok je v štádiu vysokej rozpracovanosti, ktorá smeruje k finalizácii jeho pracovnej verzie. Táto pracovná verzia bude ešte predmetom konzultácií s vybranými okruhmi odborníkov a záujmových skupín,“ uviedol Miroslav Benko.
Veľa bude podľa Peigera závisieť aj od rokovaní so subjektami, ktoré sa do procesu pripomienkovania návštevného poriadku už zapojili alebo sa zapoja v blízkej budúcnosti. Správa TANAP-u už pripravila svoje odborné pripomienkovanie návrhu nového návštevného poriadku a pracuje na dokončení finálneho materiálu. „Vzhľadom na to, že pripomienkovanie návštevného poriadku zo strany dotknutých subjektov stále prebieha, je predčasné hovoriť o jeho prípadných zmenách alebo novinkách,“ dodal Peiger.

Ilustračná snímka: rov

Sezónnu uzáveru má zaviesť samostatné rozhodnutie

Keďže v Tatrách neplatí žiaden návštevný poriadok, môže sa stať, že nebude platiť ani sezónna uzávera turistických chodníkov. Ochranári už koncom augusta upozornili odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prešov, v ktorého kompetencii je vydanie nového návštevného poriadku, na možný vplyv absencie zimnej sezónnej uzávery niektorých turistických chodníkov TANAP-u na záujmy ochrany prírody a krajiny. Práve zima je obdobím kamzíčej ruje a na jar sa rodia mláďatá. Na jar sa po zimnej hibernácii prebúdzajú a vyhrabávajú zo zimných nôr svište. Okresný úrad Prešov začal aj na základe podnetu od ochranárov správne konanie.
Výsledkom by malo byť rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti na vybrané turistické chodníky Tatranského národného parku do 14. júna 2018. „I za absencie platného návštevného poriadku sezónna uzávera turistických chodníkov vo vybraných  lokalitách, ktoré sú biotopmi chránených druhov, bude aktuálna a návštevníci TANAP-u budú povinní ju dodržiavať,“ dodal Benko. Rozhodnutie o sezónnej uzávere časti chodníkov by malo podľa Peigera začať platiť na začiatku novembra. Súčasne s rozhodnutím o zimnej sezónnej uzávere bude naďalej platiť aj Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku zo 14. júna tohto roku.

Ilustračná snímka: rov

Časť magistrály má byť otvorená aj v zime

Už v pripravovanom rozhodnutí o sezónnej uzávere bude pár noviniek. Časť Tatranskej magistrály by mala byť otvorená aj v zime. Ide o úsek červeného turistického chodníka od Velického plesa cez Batizovské pleso, Sedlo pod Ostrvou, Popradské pleso až po rázcestie Trigan. Po novom by nemal byť sezónne uzavretý ani pri snehovej pokrývke. Naopak, zatvorený bude modrý chodník zo Slavkovskej vyhliadky na Slavkovský štít. Ten by mal byť uzavretý v čase zimnej sezónnej uzávery bez ohľadu na snehové podmienky. Sezónna uzávera by sa mala skrátiť v Juráňovej doline v katastri Vitanovej, na červenom chodníku v úseku Juráňova dolina ústie až do sedla Pod Umrlou. Uzávera tu bude platiť len do 30. apríla. O vydanom rozhodnutí budú na svojich úradných tabuliach informovať príslušné okresné úrady, dotknuté obce, ako aj Správa TANAP-u.

Rastislav Ovšonka