Tatranská Javorina mení osvetlenie, problémy má s parkovaním

Keďže sme malá obec, ktorá nie je vlastníkom skoro žiadnych pozemkov, náš rozpočet a aj naša činnosť sa od toho odvíja. Stále čakáme na vyriešenie zonácie TANAP-u, ktorej ukončenie by určite pomohlo rozvoju našej obce, veríme, že nečakáme márne.

Ilustračná snímka: www.tjavorina.eu

Po minuloročnom zrekonštruovaní verejného osvetlenia v Podspádoch, kde sme vymenili staré svietidlá za LED svietidlá, začíname  pripravovať projekt aj na verejné osvetlenie v Tatranskej Javorine. Okrem celkovej rekonštrukcie existujúceho verejného osvetlenia plánujeme rozšíriť osvetlenie o jednu ulicu. Urobili  sme údržbu budovy obecného úradu, kde sme opravili prednú stenu a vchod – schody do budovy. Vo vnútri budovy sme urobili nové vodoinštalačné rozvody na teplú a studenú vodu. Vytvorili a zariadili sme  novú kanceláriu pre pracovníčku obecného úradu.

Život v obci sa snažíme spestriť niekoľkými kultúrnymi podujatiami, ktorými chceme prezentovať aj našu obec. V zimných mesiacoch sme využili tohtoročné dobré snehové podmienky, usporiadali sme súťaž o najkrajšiu snehovú sochu, postavené sochy pózovali na fotenie nielen slovenským návštevníkom obce. V spolupráci s lyžiarskym strediskom SKI  Tatranská Javorina sme zorganizovali lyžiarske a snowboardové preteky, tešili sme sa z účasti pretekárov zo širokého okolia. K sviatku MDD sme zorganizovali zájazd pre deti s rodičmi na Liptov. Počas letnej sezóny sme pri  príležitosti osláv zasvätenia nášho kostola sv. Anne usporiadali Annabál pod holým nebom, kde účinkovala muzika zo Ždiaru, folklórna skupina z Osturne a poľská folklórna skupina z Jurgova. Pred nami je ešte stretnutie so seniormi Tatranskej Javoriny pri príležitosti mesiaca úcty k starším a uvítanie novonarodených občanov našej obce.

Všetky výdavky financujeme z vlastného rozpočtu. Tešíme sa veľkému záujmu turistov o našu obec, ale boríme sa aj s problémom parkovania áut v našej obci.

Alena Pitoňáková
starostka obce Tatranská Javorina