Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 41. týždeň

* Uhorský lyžiarsky klub vydal metodický pokyn pre organizovanie lyžiarskych kurzov na školách v nadchádzajúcej zimnej sezóne. Pokyn sa týkal stredných škôl a rozhodujúci podiel na tvorbe metodiky mal kežmarský stredoškolský profesor Július Andor Hefty. Zaujímavosťou bolo, že o každom kurze malo byť informované aj ministerstvo vojny.
* Jesenné zasadnutie spišských municipalít sa uskutočnilo 12. októbra v Levoči pod vedením župana baróna Tibora von Mariássyho. Podstatnú časť rokovania tvorili otázky potravinového zabezpečenia obyvateľov. Boli stanovené aj maximá, napr. ťažko pracujúci ľudia mali strop zásob zemiakov 290 kg na hlavu, ostatní obyvatelia 192 kg. Závažná bola aj problematika zdravotnej starostlivosti, najmä pri epidémiách rôznych chorôb. Z pozície župy boli posilnené právomoci okresných a mestských lekárov v ich rozhodnutiach.
* Radikálne dopravné obmedzenia nastali od 15. októbra. Definitívne prestal premávať Tatra expres z Budapešti a zastavila sa premávka osobných vlakov na trati Poprad – Tatranská Lomnica. Večerné osobné vlaky medzi Košicami a Žilinou v oboch smeroch „nocovali“ v Poprade a v ceste pokračovali ráno.
* Kežmarský mestský lekár Dr. Leopold Teichner bol na jesennom zasadnutí spišských municipalít vyznamenaný titulom Čestný vrchný lekár Spišskej župy. V odôvodnení vyzdvihli najmä jeho statočnosť a ľudský prístup pri výkone povolania.
* Požiar v Strážkach vypukol v noci z 12. na 13. októbra v hospodárskych objektoch Armina Donatha. Škody boli veľké, lebo uhynulo 34 kusov hovädzieho dobytka a zhorelo 300 metrických centov krmiva. Príčinou požiaru bolo neopatrné manipulovanie s otvoreným ohňom.
* Potravinový spolok v Spišskej Belej ústami svojho sekretára Michaela Neupauera upozornil na nepriaznivú situáciu v množstve krmiva pre hovädzí dobytok. Jeho počty teda bude potrebné znížiť. Spolok daroval 100 korún do Fondu diakónie.

(arg)