Veľká Lomnica ocenila viac ako tridsať osobností

Lomničania si po piatich rokoch opäť pripomenuli významných rodákov.

Odovzdávanie Cien obce Veľká Lomnica. Snímka: OcÚ

V centre štvrtkového slávnostného galavečera stála viac ako tridsiatka obyvateľov, ktorá si odniesla Ceny obce a ďakovné listy za prínos vo viacerých oblastiach.

Historik Ján Endrödi mladší sa už niekoľko rokov zaoberá skúmaním dejín obce Veľká Lomnica, špeciálnu pozornosť venuje šľachtickému rodu Berzeviczy. Na začiatok slávnostnej akcie si pripravil krátky exkurz do dejín. „Môj príhovor o 800-ročnej histórii obce by mal trvať desať minút, ale neviem, či by som za desať minút stihol len narátať do osemsto,“ povedal s úsmevom Endrödi. Napokon prešiel od najstarších dejín obce súvisiacich s archeologickou lokalitou Burbrich, cez dosah rodu Berzeviczy až po roky, ktoré dosiaľ nie sú v dejinách Lomnice úplne osvetlené – odsun pôvodného nemeckého obyvateľstva. Ján Endrödi si taktiež sám odniesol Cenu obce.

Veľkú Lomnicu uprednostnil pred zahraničím

Medzi ocenenými sa nachádzali osobnosti z kultúry, športu či spoločenského života. Medzi tých, ktorí vo Veľkej Lomnici pracovne prežili desiatky rokov, patril aj lekár Michal Meszároš. „Dnes som mal byť na odovzdávaní inej ceny v zahraničí. Povedal som im však: Ďakujem, dnes dostanem Cenu obce Veľká Lomnica, takže nemôžem prísť,“ uviedol dlhoročný lekár, ktorý si za toto svoje rozhodnutie vyslúžil potlesk prítomných. Na svoje pôsobenie vo vedení obce si zaspomínala aj bývalá predsedníčka Miestneho národného výboru vo Veľkej Lomnici v rokoch 1986 – 1990 Mária Kubíková.

Cenu si od starostu Veľkej Lomnice Petra Dudu prevzal aj dlhoročný riaditeľ Výskumného a šľachtiteľského ústavu zemiakarskeho Michal Šmálik. Snímka: OcÚ

Pracujú na novej monografii

Medzi osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj obce, obec zaradila napríklad autora myšlienky golfového rezortu Black Storck Jiřího Hrušku, developerov Poťmákovcov, Ľubomíra Dupláka, dlhoročného šéfa Tatramatu Jána Miška či Jozefa Vojtaššáka. Mnohí z Lomničanov sa však venujú aj kultúre a folklóru v miestnych súboroch. Vďaka pátraniu Slavomíra Krafčíka dokonca pred dvomi rokmi vznikol prototyp pôvodného veľkolomnického kroja. Medzi športovými osobnosťami v minulosti vynikal Ján Wencel, ktorý vyhral jednu z etáp slávnych cyklistických Pretekov mieru ako člen družstva ČSSR. Deviati laureáti si zároveň z rúk starostu obce Petra Dudu prevzali Ďakovný list. „Aj vďaka týmto ľuďom môže byť Veľká Lomnica naozaj veľká. V súčasnej dobe už pracujeme na novej obecnej monografii, kde budú uvedené ďalšie osobnosti, ktoré sa do prvého vydania nedostali,“ avizoval P. Duda. Na monografii spolupracujú viaceré z ocenených osobností, okrem spomínaného Jána Endrödiho ml. aj Vladimír Labuda či Slavomír Krafčík.

Mária Mlaková

Cena obce Veľká Lomnica 2017: 

Mária Kubíková, Milan Hrivňák, Žofia Ježová, Mária Závatzká, Marta Birošíková, Ladislav Husár, Lýdia Hrušková, Michal Šmálik, Vladimír Labuda, Ján Endrödi ml., Roman Porubän, Roman Rataj, Slavomír Krafčík, Ján Husák, Ján Wencel, Cyril Klein, Jiří Hruška, Jozef Vojtaššák, Ján Miško st., Andrej Poťmák, Mikuláš Poťmák, Ľubomír Duplák, Michal Meszároš, Jozef Benko, Marián Tokár.