VIEME PRVÍ: Pri Poprade objavili strieborný poklad

Unikátny nález mincí z prelomu 17. a 18. storočia sa podaril archeológom v uplynulých týždňoch v obci Lučivná.

Časť mincí z pokladu objaveného v uplynulých týždňoch v obci Lučivná. Snímka: rov

Nález súboru strieborných mincí bol dokonca dôvodom na dočasné pozastavenie prípravy obecnej monografie, ktorá mala ísť už v týchto dňoch do tlače. Z Lučivnej, v lokalite nad Lučivnianskou jaskyňou č. 2, známej aj pod názvom Pivnica, boli už skôr známe ojedinelé nálezy novovekých mincí či zlomok ostrohy. Lučivnou v minulosti prechádzala stará poštová trasa, v samotnej obci bola stanica pošty. „Povedal som si, skúsme ten hrebeň nad jaskyňou preskúmať intenzívnejšie, pretože nálezy sa len tak náhodne nenachádzajú. Museli sme si vybaviť povolenia, no a akoby sme to tušili, prišiel deň, keď sme okrem ojedinelých nálezov z novoveku našli celý poklad. Boli to mince uložené v hlinenej nádobke. Tá bola celá naplnená striebornými mincami,“ priblížil pre Podtatranské noviny okolnosti nálezu archeológ zo spišskonovoveského pracoviska Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Marián Soják. Pri objave mu pomáhal Vladimár Habaj. Nádoba sa nachádzala len asi 15 centimetrov pod povrchom.

Archeológ Marián Soják objavil v Lučivnej súbor 870 strieborných mincí. Snímka: rov

V džbáne bolo 870 strieborných mincí

V malom krčahu sa nachádzalo spolu 870 prevažne strieborných mincí z konca 17. a začiatku 18. storočia. Najstaršia minca je z roku 1665, najmladšou mincou je kremnický denár z roku 1733. „Niekedy po tomto roku bol poklad uložený do nádobky. Toto obdobie je zaujímavé tým, že už je po cholere, stavovských povstaniach, Satmárskom mieri, ktorý ukončil protihabsburské povstania. Bolo to vlastne už obdobie pokoja,“ uvažuje M. Soják. Objavy pokladov z obdobia nepokojov sa skôr nachádzajú v mestách. Nálezy z pokojnejších období sa podľa Sojáka nachádzajú skôr mimo intravilánov obcí a miest, čo je aj prípad z Lučivnej. Okolnosti uloženia pokladu môžeme len predpokladať. Mohlo dôjsť k prepadu obchodníka prechádzajúceho po poštovej trase, ktorý narýchlo ukryl svoj poklad a už sa k nemu nikdy nevrátil.

Človek, ktorý zakopal svoj poklad v Lučivnej, tu mohol v prvej polovici 18. storočia prechádzať po starej poštovej ceste. Snímka: rov

Hodnota nálezu je hlavne historická

„Pre nás je historický význam tohto nálezu nesmierny, pretože ide o prvý takýto nález nielen na území Lučivnej, ale nálezy pokladov z tohto obdobia zo Spiša pochádzajú hlavne z obdobia do roku 1711. Je to nepochybne majetok jednotlivca, ktorý zrejme strádal a dlhodobejšie si tie mince ukrýval. Podstatná časť mincí je strieborných. Niektoré sú len postriebrené a niektoré dokonca aj falošné. Ja si najviac cením banský znak s motívom želiezka a kladivka s letopočtom 1699 a nápisom Herrngrund, čo znamená Špania dolina. Sú tu nielen uhorské razby, ale aj razby moravské, sliezske, tyrolské, rakúske, poľské, razby olomouckého biskupstva či salzburského arcibiskupstva,“ povedal Soják.
Význam nálezu podľa Sojáka tkvie v tom, že sa našiel celý poklad. Podobné poklady aj z tohto, prípadne skoršieho obdobia sa našli väčšinou v zlomkoch alebo len ich veľmi malá časť. „Je to jeden z mála pokladov, ak nie jediný, kde síce nemáme zlaté alebo veľké strieborné mince, ale sú zachránené všetky mince. Je to asi jediný poklad, pri náleze ktorého bol archeológ. Vedel by som vyhľadať numizmatickú hodnotu každej jednej mince, ale historická hodnota je neporovnateľne vyššia. Ja si veľmi vážim ten banský znak, lebo je to prvý nález zo Slovenska z konkrétneho archeologického náleziska,“ povedal o hodnote nálezu Soják.

Obecný úrad v Lučivnej pripravuje novú monografiu, kde bude informácia aj o objave strieborného pokladu. Snímka: archív obce Lučivná

Lučivniansky poklad bude mať vlastnú publikáciu

Archeológ Marián Soják už teraz začal pracovať v spolupráci s numizmatikom Jánom Hunkom na populárno-náučnej publikácii, v ktorej budú vyobrazené a popísané všetky mince z nálezu. „Verím, že sa podarí prezentovať aj samotný nález a podarí sa ho vystaviť aj tu v Lučivnej. Celý nález bude súčasťou zbierok Archeologického ústavu SAV v Nitre,“ povedal o zámeroch a plánoch s celým nálezom. Dnes je ešte predčasné hovoriť o detailoch celej zbierky, keďže mince sa stále iba čistia, spracovávajú a katalogizujú. Isté však je, že nález už bude prezentovaný aj v novej obecnej monografii. Autori operatívne zaradili do knihy niekoľko fotografií a základné údaje o najnovšom náleze v katastri obce. Monografia by mala vyjsť už onedlho.

Rastislav Ovšonka