Železnice zmodernizujú úsek Poprad – Svit – Lučivná

Vlaky medzi Lučivnou a Popradom budú onedlho jazdiť rýchlosťou 160 km/h.

Železnice Slovenskej republiky zrekonštruujú trať Poprad – Lučivná. Snímka: rov

Už na budúci rok chcú Železnice Slovenskej republiky začať rekonštrukciu a modernizáciu takmer trinásťkilometrového úseku medzi Lučivnou a Popradom. V týchto dňoch železnice vyberajú dodávateľa stavby, ktorej hodnota sa odhaduje na viac ako 95,5 milióna eur, informovala Ivana Popluhárová zo Železníc Slovenskej republiky. Konečnú cenu za stavbu by mala znížiť práve prebiehajúca súťaž na dodávateľa. Otváranie obálok s ponukami by sa malo uskutočniť ešte v októbri. Všetky práce by mali byť ukončené do 25 mesiacov od odovzdania prvého staveniska.

Zrušia existujúce priecestia v Poprade i Svite

Pripravovaná stavba Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa zahŕňa modernizáciu železničnej trate od kilometra 200,300 až po kilometer 213,000. Ide o medzistaničný úsek Poprad – Svit, železničnú stanicu Svit a medzistaničný úsek Svit – Lučivná. Pred modernizáciou má trať dĺžku 12,879 kilometra, po modernizácii bude kratšia, a to 12,7 kilometra. Maximálna rýchlosť v tomto úseku by sa mala zvýšiť na 160Tu by mala pribudnúť nová svetelná signalizácia. Cesta bude vedená popod nový železničný most, ďalej medzi budovou železničnej stanice a záhradkárskou osadou Breziny, za ktorou sa napojí na existujúcu cestu. Súčasťou preložky cesty budú aj chodníky pre peších a pre cyklistov. To bola jedna z požiadaviek mesta Svit, aby v profile podjazdu bol nielen chodník pre peších, ale zároveň aj chodník pre cyklistov. Chodník pre cyklistov by mal ďalej pokračovať okolo bagrovísk, cez obec Batizovce, kataster obcí Mengusovce a Štôla, až do obce Gerlachov, kde by sa mal napojiť na trasu cyklistického chodníka, ktorý zamýšľa zrealizovať mesto Poprad z Veľkej smerom do Gerlachova. Pri stanici vo Svite tiež pribudnú parkoviská pre autá a autobusy. Svetelná signalizácia pribudne aj na križovatke s Ulicou SNP pri vlečke do Chemosvitu.

Železničné priecestie v Poprade-Veľkej sa zruší. Snímka: rov

Preložia trať a postavia novú zastávku

Železničná stanica Svit bude modernizovaná podľa zásad pre koridorové trate. Navrhnuté sú tu dve nástupištia s dĺžkou 250 metrov s prístupom pre imobilných. Zmodernizovaný bude existujúci podchod, zastrešenia nástupíšť, osvetlenie a celková infraštruktúra. Koľajisko stanice ostane približne v rovnakej polohe, ako je v súčasnosti. Staničná budova Svit bude upravovaná v potrebnom rozsahu, ako si to vyžaduje zabudovanie modernej technológie, takže nepôjde o jej komplexnú rekonštrukciu. Pri obci Lučivná bude v dĺžke 2,3 kilometra vybudovaná preložka železničnej trate. Vedená bude prevažne v násype a na mostnom objekte, ktorý premostí potok Rakovec a cestu. Na preložke trate je situovaná aj nová zastávka Lučivná s prístupom na nástupištia pomocou schodiska a chodníka s rampami napojenými na cestu. Nové vybavenie dostanú aj nástupištia. Na celej modernizovanej trati, v miestach s obytnou zástavbou, pribudnú protihlukové steny. „Týka sa to mestskej časti Veľká v Poprade, mesta Svit a obce Lučivná,“ uviedla Popluhárová. V celom úseku bude modernizovaná zabezpečovacia a oznamovacia technika, trakčné vedenie, ako aj súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami. Modernizácia trate bude financovaná zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Rastislav Ovšonka