Byť poslancom sa niekde naozaj oplatí

Poslanci v Stráňach pod Tatrami dostávajú mesačne stovky eur aj za asistencie pri postrekoch proti švábom.

Stráne pod Tatrami. Snímka: rov

Mesačné odmeny poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 355 eur a k tomu štvrťročná odmena vo výške 570 eur. V prepočte to vychádza na 545 eur v hrubom mesačne. Taká je realita v obci Stráne pod Tatrami. Ide zrejme o najlepšie platených obecných poslancov nielen v regióne, ale zrejme aj v rámci celého Slovenska. Takúto výšku odmien môžu stráňanským poslancom závidieť aj poslanci viacerých miest. Na to, aby poslanec v Stráňach dostal plnú odmenu, musí splniť viacero podmienok. Musí sa napríklad zúčastniť na rokovaní zastupiteľstva, trikrát do roka musí predložiť odpis z registra trestov, nesmie mať voči obci záväzky po lehote splatnosti a tiež musí viesť výkaz poslaneckej práce, ktorý mu musí podpísať starosta.

Odmeny majú bez ohľadu na to, či rokujú

Tieto zásady odmeňovania si poslanci schválili v závere minulého roka. „Neviem, na základe čoho si schválili tieto zásady. Skončil tu starý starosta Ján Badžo starší, a potom nastúpil jeho syn Ján Badžo mladší ako zastupujúci starosta. On bol poslanec a určil si ho ako zástupcu. Za jeho pôsobenia sa to takto určilo. Dovtedy to bolo desať eur za hodinu rokovania na obecnom zastupiteľstve,“ uviedol súčasný starosta Strání pod Tatrami Rastislav Sloveňák. Odmeny vo výške 355 eur dostávajú poslanci bez ohľadu na to, či rokuje alebo nerokuje obecné zastupiteľstvo. Dodatkom k zásadám odmeňovania z marca tohto roku si poslanci odsúhlasili štvrťročné odmeny vo výške 570 eur. Bolo to krátko predtým, ako zastupujúci starosta Ján Badžo mladší prišiel o mandát. Nové voľby starostu sa tu konali 8. apríla, do úradu sa Rastislav Sloveňák dostal až 12. mája, aj to za asistencie polície. Stal sa prvým starostom v obci po vyše desiatich rokoch, ktorý nepochádza z rómskej osady. Na jednom zo zastupiteľstiev sa s poslancami bavil aj o odmenách. „Povedal som im len toľko, že sú amorálne, ale nič s tým nemôžem robiť,“ povedal Sloveňák.

Kontajnerová škola v rómskej osade v Stráňach pod Tatrami. Snímka: rov

Hodinová odmena poslanca je aj 40 eur

Okrem samotnej výšky poslaneckých odmien sú zaujímavé hlavne výkazy poslaneckej práce poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami, na základe ktorých majú nárok na svoju mesačnú odmenu vo výške 355 eur a každý štvrťrok ďalších 570 eur. Spomína sa v nich napríklad postrek proti švábom a asistencia pri striekaní, pracovná porada so starostom obce či edukácia s občanmi o separovanom zbere. Ako poznamenáva starosta, v osade pritom separovaný zber nie je zavedený. Jeden z poslancov si dal námahu a uviedol vo výkaze aj hodiny, ktoré sa venoval poslaneckej práci: „15. 9. 2017 18.05 – 22.10 Asistencia pri plyne hygienické centrum, 20. 9. 2017 14.30 – 15.15 Roznášanie pošty v osade z Úradu práce, 19. 9. 2017 18.10 – 22.00 Pracovná porada s právnikom a starostom.“ Celkovo tak poslanec vykázal v septembri približne deväť hodín práce, za čo mu patrí odmena 355 eur, čo je vyše 39 eur na hodinu, bez štvrťročných odmien. „Odmeny sú riadne v súlade so zákonom. Dal to už aj pán starosta aj my na prešetrenie na prokuratúru a dostal vyjadrenie, že máme dostať tie odmeny v súlade so zákonom – 355 eur v čistom a štyrikrát do roka 570 eur,“ povedal o výške poslaneckých odmien jeden z poslancov Igor Oračko. „Je to adekvátne. Prešiel si to aj advokát. Je to v súlade so zákonom, keby to nebolo v súlade so zákonom, nedali by sme si to,“ doplnil Oračko.

Novela zákona určí limity pre odmeny

Súčasný zákon o obecnom zriadení nijako nelimituje výšku poslaneckých odmien. To by mala zmeniť novela zákona, ktorú už schválila vláda. Po novom by poslanec nemohol dostať za celý rok viac, ako je základný mesačný plat starostu obce. Podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Štefana Bieľaka s týmto návrhom prišla vláda a ZMOS tento návrh akceptoval. Podľa neho je logické, ak sú limity na platy primátorov či iných verejných funkcionárov, aby limity boli aj na odmeny pre poslancov. Taktiež je prirodzené, že odmeny pre poslancov budú naviazané na veľkosť obce, podobne ako u starostov. Tie si dnes môžu poslanci stanoviť v akejkoľvek výške. Aj on pozná pár prípadov na Slovensku, a nejde len o Stráne, kde sú odmeny poslancov výrazne premrštené. Sú však aj obce, kde sa poslanci úplne vzdali svojich odmien.
Ak poslanci národnej rady schvália tento návrh, poslanci v Stráňach namiesto doterajších 6 540 eur za rok, budú môcť dostať maximálne 1 805 eur. Výpočet vychádza z priemernej mzdy, ktorá je za uplynulý rok 912 eur. Starosta obce veľkostnej kategórie Strání pod Tatrami je 1,98 násobok priemernej mzdy, čo je 1 805,76 eura.

Rastislav Ovšonka