Ceny PSK získali aj Zamkovský a Baráthová

Šestica laureátov si vo štvrtok minulý týždeň prevzala Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Ceny predsedu PSK.

Cenu Prešovského samosprávneho kraja si na galavečeri v Prešove prevzal redemptorista Michal Zamkovský. Odovzdal mu ju predsedu PSK Petra Chudíka. Snímka: PSK

Slávnostný galaprogram sa konal na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Ceny Prešovského samosprávneho kraja získali traja laureáti. Spomedzi trinástich návrhov o nich rozhodli na základe odporúčania výberovej komisie poslanci krajského parlamentu.

Kraj ocenil redemptoristu

Cenu Prešovského samosprávneho kraja si prevzal páter Michal Zamkovský, rodák z Toporca, za dlhoročnú obetavú misionársku činnosť na Slovensku i v zahraničí. Od roku 1990 pôsobil v Kláštore Redemptoristov v Podolínci. Pápež František ho spolu s ďalšími rehoľnými kňazmi z celého sveta vymenoval za misionára milosrdenstva. Tento mandát získal ako jeden zo štyroch redemptoristov na Slovensku. Vyše dvadsaťročnou misijnou činnosťou a viac ako troma stovkami programov, ktoré pripravil so spolubratmi, sa zaradil medzi významné osobnosti cirkevného sveta. Najvyššie krajské ocenenie za tento rok udelili poslanci aj bývalému riaditeľovi Správy a údržby ciest PSK Vladimírovi Kozákovi, in memoriam, za celoživotné dielo. Tretím laureátom sa stala dedinská folklórna skupina Raslavičan, ktorá cenu získala za mimoriadne úspechy v súťaži Zem spieva a dlhoročnú úspešnú popularizáciu folklóru a uchovávanie tradícií horného Šariša.

Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja si v Prešove prevzala historička Nora Baráthová. Odovzdal jej ju predseda Peter Chudík. Snímka: PSK

Historička s cenou predsedu

Laureátkou Ceny predsedu PSK Petra Chudíka sa tohto roku stala historička Nora Baráthová, rodáčka z Kežmarku, autorka mnohých odborných prác i beletrie, ktorá verejné uznanie získala za celoživotné dielo v oblasti histórie, pedagogiky a kultúry. Celý svoj profesijný život spojila s Múzeom v Kežmarku, kde pôsobila 38 rokov, od roku 1965 až do odchodu do dôchodku v roku 2008. Vďaka jej pracovnému zanieteniu a záujmu o históriu sa múzeu podarilo získať množstvo vzácnych zbierkových predmetov.
Cenu predsedu PSK si v Prešove prevzal aj automobilový pretekár Igor Drotár za viac ako 40-ročnú úspešnú kariéru a úspechy dosiahnuté v motoristickom športe, za popularizáciu tohto športu a za propagáciu regiónu. Tretie ocenenie si za mimoriadne úspechy v súťaži Zem spieva a za uchovávanie a šírenie tradičnej rusínskej kultúry prevzal folklorista Štefan Štec.

(rov)