Chystajte si peniaze na kanalizačné prípojky

Vládou prešla novela zákona, podľa ktorej musí byť každý napojený na verejnú kanalizáciu. Združenie miest a obcí Slovenska má k zákonu výhrady.

Ilustračná snímka: rov

Ak sa v obci nachádza verejná kanalizácia, do štyroch rokov – do roku 2021 – by mali byť na ňu napojené všetky domy v obci. Túto podmienku prináša novela zákona o vodách, ktorú na ostatnom rokovaní schválila vláda. Pripojiť sa budú musieť nielen nové domy, ale aj staršie nehnuteľnosti, ktoré boli postavené ešte pred výstavbou verejnej kanalizácie v obci. Touto novelou chce zrejme vláda naplniť záväzky voči Európskej únii, ktorej sme sa zaviazali odkanalizovať do roku 2015 všetky obce nad dvetisíc obyvateľov. Pri nesplnení tohto záväzku nám hrozia sankcie. Na verejnú kanalizáciu by sa mali napojiť aj tie objekty, ktoré majú vlastnú žumpu alebo čistiareň odpadových vôd. Z tejto povinnosti by boli oslobodené len tie objekty, kde nie je možné technicky sa napojiť na verejnú kanalizáciu. Asociácia vodárenských spoločností pritom navrhla, aby sa termín povinného pripojenia na verejnú kanalizáciu skrátil na koniec budúceho roka.

ZMOS s navrhnutou zmenou nesúhlasí

S takouto zmenou zákona však nesúhlasí Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). „Vidíme tu mnohé riziká, ktoré by mohli negatívnym spôsobom zasiahnuť najmä tie domácnosti, ktoré si už dnes plnia všetky svoje povinnosti zo súčasného znenia zákona o vodách, teda majú zabezpečenú žumpu, zabezpečujú si pravidelne vývoz žumpy alebo majú vlastné domové čistiarne odpadových vôd. Ide o citlivú tému, ktorá má nielen sociálny aspekt, ale problematické bude aj vlastníctvo, zasahovanie do súkromných či verejných pozemkov. Nie je jasné, kto bude vydávať stavebné povolenie a otázne je aj to, kto to zaplatí,“ uviedol po minulotýždňovom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska na Štrbskom Plese výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány. Podľa predstaviteľov samospráv ak by takáto povinnosť vznikla pre všetkých vlastníkov rodinných domov i podnikateľské subjekty, bolo by potrebné, aby sa do financovania zapojili aj vodárenské spoločnosti. Turčány sa obáva, že ak prejde takáto novela zákona o vodách, môže v niektorých regiónoch dôjsť k veľkému odporu zo strany vlastníkov nehnuteľností.

Definitívu dajú poslanci v Národnej rade SR

Prípojka na verejnú kanalizáciu nie je najlacnejšia. Prípojka do vybudovanej kanalizačnej siete sa môže pri hrubom odhade pohybovať okolo tisíc a viac eur. Jedna malá čistiareň odpadových vôd vyjde asi na 1 500 eur pre jeden rodinný dom. Za porovnateľnú sumu sa dá vybudovať aj žumpa. Na Slovensku sú na verejnú kanalizáciu pripojené necelé dve tretiny obyvateľov. Veľké rozdiely sú u nás aj medzi jednotlivými okresmi. V okrese Poprad je na verejnú kanalizáciu v majetku Podtatranskej vodárenskej spoločnosti napojených približne 74 percent obyvateľov bytových domov, v Kežmarku je to 45 percent, v Starej Ľubovni 46 percent, v Levoči takmer 60 percent. Viaceré obce si však v regióne spravujú kanalizáciu samostatne.
Definitívnu podobu novely zákona, vrátane povinnosti všetkých vlastníkov objektov pripojiť sa na verejnú kanalizačnú sieť, dajú až poslanci národnej rady. Dovtedy je stále otvorený priestor na diskusiu o konkrétnej podobe zákona.
Rada ZMOS-u tiež schválila termín konania 29. snemu združenia. Ten sa uskutoční 28. a 29. mája budúceho roku v bratislavskej Inchebe.

Rastislav Ovšonka