Historický kalendár – 44. týždeň

» 2. novembra zomrel kňaz a vládny komisár František Slavkovský (2. 4. 1877 Hrabušice – 2. 11. 1947 Poprad-Spišská Sobota, pochovaný v Hrabušiciach). Ordinovaný za rímskokatolíckeho kňaza bol v Bratislave 30. júna 1900. Pôsobil v Liskovej, v Ružomberku a v Sliačoch. Od roku 1906 v Levoči a v roku 1908 ako pomocný kňaz a neskôr ako farár v Abrahámovciach. Od roku 1931 pôsobil v Spišskej Sobote. Bol predsedom Okresnej starostlivosti o deti a mládež a v roku 1941 pôsobil ako vládny komisár v Spišskej Sobote. Bol zakladateľom a predsedom miestnej organizácie HSĽS v Spišskej Sobote.

» 3. novembra zomrel stavebný inžinier, reštaurátor, maliar a kultúrny historik Eugen Bárkány (28. 8. 1885 Prešov – 3. 11. 1967 Bratislava). Vyštudoval techniku v Budapešti, kde v roku 1908 získal titul stavebného inžiniera. Projektoval mnoho rodinných domov, verejných budov, kín, škôl, kultúrnych domov, synagóg, kostolov a staničných budov na východnom Slovensku. V rokoch 1913 až 1922 reštauroval aj barokovú vežu radnice a nového evanjelického kostola v Kežmarku. Kultúrna verejnosť ho však poznala predovšetkým vďaka jeho intenzívnemu záujmu o židovské pamiatky na Slovensku a aktivitám smerujúcimi k ich záchrane. Bárkány sa venoval aj výtvarnej činnosti.

» 4. novembra zomrel evanjelický farár, náboženský spisovateľ a učiteľ Štefan Linberger (21. 12. 1825 Sopron – 4. 11. 1902 Kežmarok). Študoval teológiu na nemeckých univerzitách v Tübingene, Jene a Halle. V roku 1871 prišiel za evanjelického farára do Kežmarku. Bolo to v čase, keď sa početná nemecká evanjelická obec rozhodla postaviť nový kostol. Cirkevníci získali zdarma projekty od profesora architektúry na Akadémii vied a umení vo Viedni Teofila Hansena. Projekty boli údajne pôvodne určené pre Orient. V roku 1872 sa urobil slávnostný výkop na pozemku, ktorý dalo mesto cirkvi zdarma a základný kameň bol položený roku 1873. Farár Linberger vycestoval do Nemecka s prosbou o finančnú pomoc, keďže videl, že zhromaždené financie ani zďaleka nedosahujú výšku skutočných nákladov. Linberger na podporu stavby vydal aj knihu o drevenom kostole. Bola jeho zásluha, že sa stavebné práce po jedenástich rokoch opäť rozbehli a kostol bol konečne roku 1894 vysvätený. Položil tiež základy Diakonie, zaviedol misijné bohoslužby, obnovil samostatnosť ev. a. v. cirkevného zboru v Rakúsoch.

» 4. novembra sa narodil športovec, organizátor športu a hospodársky pracovník František Riedl (4. 11. 1902 Nový Jičín – 1997 Nový Smokovec). Do Vysokých Tatier prišiel v roku 1923. Začal pracovať v administratíve Šrobárovho štátneho detského liečebného ústavu v Dolnom Smokovci. V roku 1925 pracoval v Novom Smokovci a jeho funkciou bolo hospodárske vedenie časti ústavu zvanej Stará osada. V apríli 1934 sa stal správcom Sanatória dr. Szontágha v Novom Smokovci. Bol v skupine zakladateľov Športového klubu Vysoké Tatry, jedným z tých, ktorí priniesli do Tatier aktívny ľadový hokej. V časoch jeho správcovstva zaznamenalo Sanatórium dr. Szontágha veľký rozvoj. Zmenila sa jeho funkcia zo sanatória na liečebňu. Po roku 1967 ako 65-ročný odišiel do dôchodku na vlastnú žiadosť.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.